Ker se zavedamo pomena transparentnega delovanja, javnost redno obveščamo o poslovanju SiDG in vseh pomembnih dogodkih, povezanih z delovanjem družbe.

Za aktualne novice in informacije nas spremljajte tudi prek družbenih omrežij Facebook in Instagram.

 

Konec septembra bo potekalo 14. državno tekmovanje gozdnih delavcev

Kočevje, 28. junija 2023 – Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) organizira 14. državno tekmovanje gozdnih delavcev Slovenije. Tekmovanje bo potekalo 30. septembra 2023 v Kočevju, na parkirišču pri Penzionu Tušek Jezero, kjer je državno tekmovanje potekalo tudi lani. Slovesno odprtje državnega tekmovanja bo dan pred tem, 29. septembra ob 17.30 uri.

Obvestilo lastnikom gozdov

Kočevje, 23. marca 2023 – SiDG obvešča prostovoljce, da bo letošnja vseslovenska prostovoljska akcija sadnje dreves, kljub napovedanemu slabšemu vremenu, izvedena v soboto 25. marca. Sadili bomo v bližini Kočevja (Polom), Lovrenca na Pohorju, Smrečja pri Bohorju in v Mošah pri Medvodah.

Uspešno zaključena akcija Pomladimo gozdove 2023


Kočevje, 27. marec 2023 - Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je v soboto 24. marca uspešno organizirala že četrto vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje dreves Pomladimo gozdove 2023. Prostovoljci so na petih lokacijah po Sloveniji posadili preko 6.000 sadik različnih drevesnih vrst, na goriškem Krasu pa je potekala tudi sadnja 24 kilogramov semen različnih drevesnih vrst.

Javni poziv za izbor revizorja

Kočevje, 28. marec 2023 - Slovenski državni gozdovi, d.o.o., (SiDG) objavlja javni poziv za izbor izvajalca za revizijo računovodskih izkazov za obdobje od 2023 do 2026 ter vabi vse zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve za to naročilo, da oddajo svoje ponudbe v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji.

SiDG organizira dražbo vrednejše hlodovine

Kočevje, 14. februar 2023 - Slovenski državni gozdovi - SiDG d.o.o. organizira prvo letošnjo licitacijo vrednejših sortimentov. Kupcem bo na voljo dobrih 200m3 hlodovine različnih drevesnih vrst, ki bo razstavljena na skladiščih Snežnik Kočevska Reka (Kočevska Reka 1b, Kočevska Reka) in SiDG Limbuško nabrežje (Limbuško nabrežje 15, Limbuš).

Sanitarna sečnja poškodovanega drevja v BETNAVSKEM GOZDU

MARIBOR, 16. avgust 2023 – Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o., (SiDG) obvešča javnost, da bo na območju Betnavskega gozda v Mariboru, v sredo 16. 08. 2023 pričela s sečnjo in spravilom polomljenega in podrtega drevja. Dela bodo predvidoma zaključena do 22.08.2023, v primeru neugodnih vremenskih razmer pa do 25.08.2023. Izvajanje del bo potekalo med 7.00 uro in 16.00 uro.

SDH imenoval nov nadzorni svet SiDG


Kočevje, 17. marec 2023 – Uprava Slovenskega državnega holdinga je dne 14. 3. 2023 v vlogi skupščine SiDG v nadzorni svet imenovala Romano Fišer, Alojza Burjo, Sebastiana Cafuto in Tjašo Cetinski. Štiriletni mandat so nastopili z dnem 15. 3. 2023. Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev družbe SiDG, sta Špela Hribar in Boris Semenič.

Akcija »Pomladimo gozdove 2023« bo!

Kočevje, 23. marca 2023 – SiDG obvešča prostovoljce, da bo letošnja vseslovenska prostovoljska akcija sadnje dreves, kljub napovedanemu slabšemu vremenu, izvedena v soboto 25. marca. Sadili bomo v bližini Kočevja (Polom), Lovrenca na Pohorju, Smrečja pri Bohorju in v Mošah pri Medvodah.

Družba SiDG je poslovala uspešno

Kočevje, 14. oktober 2022 - Družba SiDG obvešča javnost, da so bile na spletnem portalu www.dnevne-novice.si informacije, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju.

Možnost nakupa lesa za kurjavo

Maribor, 9. avgust 2022 – Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. obvešča vse interesente, da lahko pod v naprej znanimi pogoji kupijo les za kurjavo.

13. tekmovanje gozdnih delavcev

Kočevje, 4. avgust 2022 - SiDG organizira 13. Državno tekmovanje gozdnih delavcev. Potekalo bo v petek 30. septembra in v soboto 1. oktobra v Kočevju pri Penzionu Gostilna Jezero.

Ministrica obiskala SiDG in Snežnik

Kočevje, 13. julij 2022 – Ministrica Irena Šinko se je skupaj z državnim sekretarjem dr. Darijem Krajčičem danes mudila na delovnem obisku Kočevja z okolico.

Sečnja oslabelih dreves v Betnavskem gozdu

Maribor, 11. julij 2022 – Slovenski državni gozdovi obveščajo javnost, da se na območju Betnavskega gozda v Mariboru izvajajo sečnjo in spravilo suhih in oslabelih dreves.

Zaposlimo gozdarje za traktorske ekipe

Kočevje, 1. julij 2022 - Podjetje SiDG na območju Ptuja, Ormoža, Murske Sobote, Trnovskega gozda in Idrije zaposli gozdarje sekače in gozdarje traktoriste.

V Trnovskem gozdu skladno s praksami

Kočevje, 16. junij 2022 – Zaradi dvomov, ki so se pojavili v javnosti v zvezi z gospodarjenjem v državnih gozdovih v Trnovskem gozdu, smo se odločili za izredno FSC presojo.

Prevzem izvedenih del na Kozjem vrhu

Jezersko, 1. junija 2022 - SiDG je zaključila zahteven projekt izgradnje novega odseka povezovalne gozdne ceste na predelu med Kozjim vrhom in Podstoržičem.

Nadzorni svet imenoval novo vodstvo družbe

Kočevje, 24. maja 2022 – Zaradi različnega razumevanja nadaljnjega razvoja je Nadzorni svet SiDG s člani poslovodstva sklenil sporazume o predčasnem prenehanju mandatov.

Z obnovo in nego do večje odpornosti

Kočevje, 23. maj 2022 – Osrednja tema letošnjega tedna gozdov je »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi«. Gozdarji želimo tokrat izpostaviti pomen nege gozda.