KOČEVJE, 2. februar 2024 - Že od nekdaj velja, da je najboljši čas za sečnjo za drva takrat, ko les vsebuje najmanj vode, to pa je decembra in januarja. Sušenje bo namreč krajše, če bo imel sveže posekan les manj vode.  Če se še niste oskrbeli z lesom za drva za prihodnjo kurilno sezono, vam ga  po konkurenčni ceni ponujamo tudi pri podjetju SiDG.

Kupcem zagotavljamo kakovosten les, pošteno izmero, zanesljivo dobavo v dogovorjenih rokih in prevoz. Dodaten plus je, da so se s 1. februarjem cene, ki jih prilagajmo razmeram na trgu, znižale.  Več informacij vključno z navodili, kako lahko naročite les za drva, najdete na povezavi: https://sidg.si/index.php/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/obvestilo-fizicnim-osebam-o-moznosti-nakupa-lesa-za-kurjavo