Prek javnih objav izvajamo tudi naslednje načine prodaje gozdnih lesnih sortimentov: