Poziv za informativno zbiranje namere za nakup gozdnih lesnih sortimentov po načinu direktne prodaje 

Prek javnih objav izvajamo tudi naslednje načine prodaje gozdnih lesnih sortimentov: