Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

 

Cenik - posredovanje informacij javnega značaja SiDG

 

VRSTA OPRAVILA

CENA (v EUR brez DDV)

ena stran črno-bele fotokopije ali tiskanega formata A4

0,06

ena stran črno-bele fotokopije ali tiskanega formata A3

0,13

ena stran črno-bele fotokopije ali tiskanega večjega formata

1,25

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4

0,63

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3

1,25

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata

2,50

elektronski zapis na eni zgoščenki CD

2,09

elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R

2,92

elektronski zapis na enem USB-ključku

cena, po kateri je SiDG nabavil USB-ključek

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko

0,08

pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko

0,20

posredovanje informacij iz neinformatiziranih zbirk dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanje s strani zaposlenega s 7. ali višjo ravnijo izobrazbe

42,00

poštnina za pošiljanje informacij po pošti

skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve