ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 


Javni poziv za sodelovanje strateškega partnerja pri vzpostavitvi lesno predelovalnega centra

Kočevje, 19. novembra 2021 - Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. objavlja javni poziv potencialnim strateškim investitorjem v lesnopredelovalno industrijo, da podajo prijavo za sklenitev strateškega partnerstva pri vzpostavitvi lesno predelovalnega centra. Razpis je pripravljen s ciljem vzpostavitve enega ali več lesno predelovalnih centrov (obratov za predelavo žaganega lesa ali druge oblike lesa v polizdelek oziroma končni izdelek). Rok za oddajo nezavezujočih prijav je 31.1.2022.

Javna dražba lesnih sortimentov 1/2022

Kočevje, 21. januar 2022 - Družba Slovenski državni gozdovi vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji prvi javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekala v ponedeljek, 31.1.2022 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Kočevju, sta dva sklopa hlodovine v skupni izmeri 372,33 m3.

Nova predsednica nadzornega sveta SiDG

Kočevje, 16. decembra 2021 - Člani nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., (SiDG) so na svoji redni seji dne 14. decembra 2021 za predsednico nadzornega sveta izvolili mag. Romano Fišer, za namestnico predsednice nadzornega sveta pa Dragico Vrkič Kozlan. Funkcijo predsednika nadzornega sveta je pred tem opravljal mag. Andrej Rihter.

Obnova gozdnih habitatnih tipov

Murska Sobota, 25. januar 2022 - Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) smo začeli konec novembra 2021 izvajati prva dela v sklopu gozdarskih aktivnosti projekta Natura Mura. Z jesensko sadnjo v letu 2021 in s spomladansko sadnjo v začetku leta 2022 bomo skupno obnovili 26,81 ha gozda, od tega bo v prvem sklopu obnovljenih 7,81 ha površin.

Natečaj za Kompleks Mašun

Kočevje, 12. januarja 2022 – Družba SiDG objavlja povabilo za interni natečaj za izbiro urbanistične, krajinske ter arhitekturne rešitve za projekt »Kompleks Mašun«. Namen povabila je pridobiti investicijsko optimalno ter strokovno najustreznejšo rešitev, na podlagi katere bo SiDG izdelal strategijo za razvoj in trženje.