ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 


Utrinek iz nove številke Korenine

Kočevje, december 2019 – Večino nalog upravljanja državnih gozdov izvaja v družbi SIDG sektor za gozdarstvo, ki ga konec leta 2019 sestavlja 206 zaposlenih v štirih poslovnih enotah, oddelku za urejanje gozdov, oddelku za gozdno gradbeništvo in oddelku gozdne proizvodnje. Sektor za gozdarstvo predstavlja jedro družbe, zato se ob koncu leta oziramo na opravljeno.

Družba SIDG je bila ustanovljena za gospodarjenje z državnimi gozdovi. Bistvena sestavina gospodarjenja je upravljanje gozdov, kar pomeni izvajanje ali oddajo in nadzor nad izvajanjem sečnje in spravila lesa, prevoza gozdnih lesnih sortimentov, opravljanja varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij državnih gozdov.

Kako z gozdovi gospodarijo Švedi

Kočevje, oktober 2019 – Cilj švedskega gozdarstva je maksimirati prirastek in posek drevja ter imeti čim večji dobiček na področju gozdarstva in lesarstva. Če je potrebno, se, kot boste lahko razbrali v nadaljevanju, tudi naravne procese prilagodi industriji. Ker je pomemben delež gospodarstva odvisen od teh dveh panog, tudi veliko vlagajo v gozdarstvo in lesarstvo.

Delna zapora državne ceste v Črmošnjicah

Kočevje, 15. oktobra 2019 - Zainteresirano javnost obveščamo, da smo pričeli z deli na trasi novogradnje gozdne ceste »Črmošnjice – Oddelek 80«. Zaradi sečnje na trasi in gradnje priključka na državno cesto je od minulega četrtka vzpostavljena tudi delna zapora državne ceste RT-938 (Črmošnjice - Gričice - Komarna vas) med kilometri 0,240 in 0,280.

Javna dražba GLS 39/2019

Kočevje, 03. december 2019 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji devetintrideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekal 09.12.2019 na sedežu družbe v Kočevju, kjer je devet sklopov v skupni izmeri 7.831,33 m3 hlodovine iglavcev (smreka, jelka, macesen in rdeči bor).

Jesensko foto tekmovanje 2019

Kočevje, 16. oktober 2019 – Leto je naokoli in spet vas vabimo k sodelovanju v naši foto nagradni igri, ki poteka na družbenih omrežjih. Vabimo vas, da delite jesenske fotografije gozda s hashtagom #gozdjeseni2019 na Instagramu ali jih neposredno objavite na Facebook strani Slovenskih državnih gozdov (SiDG). Zmagovalci bodo dobili lepe praktične nagrade.