ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 

 


Obvestilo lastnikom gozdov na protipožarnih presekah

Kočevje, 25. januarja 2023 - Družba SiDG je v skladu z odredbo poveljnika Civilne zaščite v sodelovanju z ZGS na požarišču na Krasu izvedla odvoz lesa in sečnih ostankov iz protipožarnih presek. Zaradi zaključka prodaje lesa iz požarišč bo SiDG pričel z izplačili donosa za lastnike gozdov, ki se jim je les na protipožarnih presekah posekal in prodal.

Snežnik obeležuje pomemben praznik

Kočevska Reka, 25. januar 2023 - Snežnik, hčerinsko podjetje Sidg iz Kočevske Reke, v teh dneh obeležuje 70. obletnico obstoja. V vseh teh desetletjih se je nabralo veliko zanimivih mejnikov, ki so tlakovali poslovanje podjetja do današnjih dni, ko se pripravlja na novo poslovno prestrukturiranje in posodobitev proizvodnje.

Pojasnila o imenovanju poslovodstva

Kočevje, 3. februarja 2023 - V javnosti se občasno pojavljajo netočne informacije, povezane z imenovanjem poslovodstva družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. Zato objavljamo pojasnilo predsednice nadzornega sveta Slovenskih državnih gozdov ga. Romane Fišer, kako je potekalo imenovanje poslovodstva družbe SiDG.

Povabilo na 2 in 3/2023 javno dražbo

Kočevje, 20. januar 2023 - SiDG d.o.o. vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji 2. in 3. javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Rok za oddajo ponudb je najkasneje do 25.01.2023 do 9:00 ure. Predmet 2. dražbe je 1 sklop, v skupni izmeri 151,20m3 v PE Tolmin in predmet 3. dražbe je 1 sklop v skupni izmeri 374,55m3 v PE Kočevje.

Povabilo na 04 in 05/2023 javno dražbo

Kočevje, 25. januar 2023 - Slovenski državni gozdovi - SiDG d.o.o. vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji 4. in 5. javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Rok za oddajo ponudb je najkasneje do 31.01.2023 do 9:00 ure. Predmet posamične dražbe je 1 sklop, les za celulozo in plošče listavcev v skupni izmeri 207,30m3 in 279,96m3.