ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 


V Trnovskem gozdu se skladno z načrti izvaja redna pomladitvena sečnja

Trnovo, 19. aprila 2021 – V Trnovskih gozdovih je danes potekal terenski ogled sečnje in spravila, ki se izvaja v državnih gozdovih na tem območju in so ga spodbudili pomisleki v lokalni skupnosti zaradi obsega ter načina sečnje in spravila. Ogleda so se med drugimi udeležili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovišča, Zavoda za gozdove Slovenije, Inšpekcije za gozdarstvo RS, Gozdarskega inštituta Slovenije, civilne iniciative, ki nasprotuje sečnji v Trnovskem gozdu, in družbe SiDG.

JAVNA DRAŽBA 17/2021

Kočevje, 07. maj 2021 – Družba slovenski državni gozdovi - SiDG d.o.o. vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji sedemnajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekal 12.05.2021 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Kočevju, Rožna ulica 39, so 4 sklopi ostale oblovine listavcev v skupni izmeri 857,66 m3.

Sprejet Strateški načrt poslovanja SiDG

Ljubljana, 16. aprila 2021 - Osnovni cilji gospodarjenja z državnimi gozdovi določa že Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, za doseganje teh ciljev ter izpolnjevanje izhodišč Vlade Republike Slovenije pa je družba v Strateškem načrtu določila operativne cilje, usmeritve in ukrepe na petih strateških področjih delovanja.

JAVNA DRAŽBA 18/2021

Kočevje, 14. maj 2021 – Družba slovenski državni gozdovi - SiDG d.o.o. vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji osemnajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, ki bo potekal 20.05.2021 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Kočevju, Rožna ulica 39, so 3 sklopi ostale oblovine listavcev v skupni izmeri 714,83 m3.

POZOR! V porastu je mišja mrzlica

Epidemiologi v Sloveniji opažajo večje število prijavljenih primerov »mišje mrzlice« (HMRS - hemoragična mrzlica z renalnim sindromom). Glede na to, da so na NIJZ letos (do 15. 4. 2021) zabeležili že 53 primerov okužb s tem virusom, se nam očitno tudi letos obeta tako imenovano mišje leto, ki se po navedbah NIJZ pojavljajo na tri do pet let.