ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 


SiDG bo v vzpostavitev lesnega centra vložil 10 milijonov evrov

Kočevje, 06. september 2021 – SiDG je sprejela odločitev, da bo brez izbire ponudnika zaključila postopek izbire strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik. O tem je SiDG že obvestil oba ponudnika, ki sta do roka z oddajo nezavezujoče ponudbo izkazala interes za strateško partnerstvo. Poslovodstvo SiDG je odločitev sprejelo ob upoštevanju strateških usmeritev in določil javnega poziva, v katerem si je SiDG pridržal diskrecijsko pravico, da postopek izbire strateškega partnerja kadarkoli spremeni, prekine ali ustavi.

Javni poziv strateškega partnerja

Kočevje, 30. julij 2021- SiDG je objavil javni poziv za oddajo nezavezujočih ponudb strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik. Predmet javnega poziva je bil poziv vsem strateškim investitorjem v lesnopredelovalno industrijo, da podajo nezavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe o strateškem partnerstvu.

SiDG praznuje peto obletnico

Kočevje, 1. julij 2021 – Na današnji dan pred petimi leti je z delovanjem začela družba Slovenski državni gozdovi. Na tej poti je podjetje premagalo številne izzive, med njimi velja izpostaviti obsežno sanacijo v naravnih ujmah poškodovanih gozdov ter postalo eno izmed največjih in najbolj uspešnih slovenskih podjetij s smelimi načrti za prihodnje poslovanje.

Vlada se je seznanila s poročili za leto 2020

Ljubljana, 26. avgust 2021 – Vlada se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Slovenski državni gozdovi, skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2020.

V novem javnem naročilu licenciranje

Kočevje, 16. julija 2021 – SiDG je danes objavil javno naročilo po odprtem postopku in s sklenitvijo okvirnega sporazuma za oddajo storitev sečnje in spravila za obdobje od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2025. Skupna ocenjena vrednost naročila za obdobje štirih let znaša 92 milijonov evrov brez DDV. Rok za zbiranje ponudb se izteče 12. avgusta 2021 ob 10.00.