ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 


Nov začasni direktor Slovenskih državnih gozdov

Kočevje, 5. maja 2020 – Nadzorni svet SiDG je na svoji 13. redni seji dne 5.5.2020 z dosedanjim glavnim direktorjem Zlatkom Fickom sklenil sporazum o prenehanju mandata in pogodbe o zaposlitvi z dnem 5.5.2020. Z istim dnem je Darjo Derganc odpoklical s funkcije direktorice za finance, računovodstvo in kontroling. V nadaljevanju seje je nadzorni svet za začasnega direktorja družbe imenoval dosedanjega predsednika nadzornega sveta Sama Mihelina, in sicer do imenovanja novega poslovodstva, vendar največ za obdobje enega leta.

Širitve industrijske cone Mele

Gornja Radgona, 4. maja 2020 - SiDG in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS sta v imenu in za račun Republike Slovenije z Občino Gornja Radgona podpisala kupoprodajno pogodbo, s katero bo občina v last pridobila 86.676 m2 zemljišč v katastrskih občinah Mele in Črešnjevci, s čimer bo omogočena širitev Industrijske cone Gornja Radgona (Mele).

Spomladanski foto natečaj 2020

Kočevje, 5. maj 2020 - Vabimo vas k sodelovanju v naši spomladanski foto nagradni igri, ki poteka na družbenih omrežjih. Delite svoje fotografije spomladanskega gozda s hashtagom #gozdspomladi2020 in z oznako @slovenskidrzavnigozdovi na Instagramu ali na Facebook strani SiDG. Zbiranje fotografij s pomladnimi motivi traja do 18. maja 2020.

JAVNA DRAŽBA 22/2020

Kočevje, 12. maj 2020 - Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji dvaindvajseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, bo potekal 19.05.2020 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Kočevju, je štirinajst sklopov v skupni izmeri skoraj 4.700 m3 različnega lesa.

JAVNA DRAŽBA 23/2020

Kočevje, 12. maj 2020 - Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji triindvajseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet dražbe, bo potekal 19.05.2020 ob 11:00 uri na sedežu družbe v Kočevju, kjer je 10 sklopov v skupni izmeri 1.732,66 m3 oblovine, hlodovine in brusni les.