ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 

 


Avgusta sečnja v državnem gozdu v Ljubljani na območju Brda

LJUBLJANA, 19. julija 2024 – Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) obvešča javnost, da bo 1. avgusta 2024 na območju Griča in Šujice v bližini Lesnine Brdo v Ljubljani pričela z izvedbo sečnje in spravila lesa v državnem gozdu. Dela bodo predvidoma zaključena v roku enega meseca. Sprehajalce prosimo, da se zaradi svoje varnosti izogibajo delovišču in upoštevajo navodila izvajalca del in SiDG.

PRODAJA POSLOVNE STAVBE MAROF V KOČEVJU

Poslovna stavba Marof se nahaja v bližini trgovske, kulturne, upravne in povezovalne osi, na tihi in malo odmaknjeni lokaciji pod Stojno in v bližini centra mesta Kočevje. Bližina mesta predstavlja obenem tudi priložnost za poslovna, kulturna in druga srečanja. Poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu Rožna ulica 39, Kočevje, stoji na parceli parc. št. 221/2, k.o., 1576 – Mahovnik. Predmet prodaje so tudi zemljiške parcele ob objektu, ki v naravi predstavljajo dostop, parkirišče, zelene površine in funkcionalno zemljišče objekta.

Na požarišču na Goriškem Krasu začetek obnove mreže

Miren, 24. maja 2024 – Na Goriškem Krasu smo danes namenu predali novo protipožarno gozdno cesto Volkovnjak, ki je vzorčni primer novih standardov za glavne protipožarne ceste na območjih požarno ogroženih gozdov. Investicijo bo sofinanciralo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

ODPRT RAZPIS ZA PODELITEV PETIH ŠTIPENDIJ DIJAKOM

Kočevje, 11. junija 2024 – Družba SiDG je danes objavila Razpis za podelitev štipendij dijakom za šolsko leto 2024/2025. Štipendije bodo podeljene petim dijakom srednjega poklicnega izobraževanja, smer gozdarstvo, za poklic gozdar. Razpis je odprt do 13. septembra 2024. Višina mesečne štipendije znaša 300 EUR, kar je 168 EUR več kot lani.

Obvestilo o poskusu goljufije / notice of attempted fraud

V zadnjih mesecih smo bili v SiDG štirikrat priča poskusu prevare kupcev lesa iz tujine, in sicer pod pretvezo, da je bil les kupljen na dražbah od SiDG, potem pa je bil ta domnevno prodan različnim kupcem, ki so deloma ali v celoti plačali kupnino za les. Ti kupci so nato v dobri veri organizirali kontejnerski odvoz lesa iz skladišča SiDG, kar smo preprečili. SiDG z domnevnim storilcem goljufije ni nikoli posloval, zato potencialne kupce opozarjamo na možnost prevare.