ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 

 


Vabljeni na akcijo sadnje dreves Pomladimo gozdove 2024

Kočevje, 1. februar 2024 – Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) že petič organizira vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje dreves na površinah, poškodovanih v naravnih ujmah. Akcija z naslovom »Pomladimo gozdove 2024« bo potekala v soboto 6. aprila med 9.00 in približno 11.00 uro na petih lokacijah po Sloveniji.

NAJBOLJ USTREZEN ČAS ZA ODKUP LESA ZA DRVA

KOČEVJE, 2. februar 2024 - Že od nekdaj velja, da je najboljši čas za sečnjo za drva takrat, ko les vsebuje najmanj vode, to pa je decembra in januarja. Sušenje bo namreč krajše, če bo imel sveže posekan les manj vode. Če se še niste oskrbeli z lesom za drva za prihodnjo kurilno sezono, vam ga po konkurenčni ceni ponujamo tudi pri podjetju SiDG.

PROJEKT LIFE RESTORE FOR MURA-DRAVA-DANUBE RIVERS

Po uspešno zaključenem projektu Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Projekt Natura Mura se je SiDG priključil projektu LIFE RESTORE for MDD. Gre za mednarodni projekt na območju Biosfernega območja petih držav, ki vključuje porečja Mure, Drave in Donave. Vloga SiDG je ključna pri izvajanju aktivnosti obnove poplavnih gozdov z zasaditvijo avtohtonih, rastišču primernih drevesnih vrst ob reki Muri.

Sanitarna sečnja poškod. drevja na obm. Ribniškega sela

Maribor, 11. december 2023 – Družba SiDG d.o.o. je danes na območju Ribniškega sela v Mariboru pričela s sečnjo in spravilom polomljenega in podrtega drevja. Dela bodo predvidoma zaključena do 31. 1. 2024, v primeru neugodnih vremenskih razmer pa do 31. 3. 2024. Izvajanje del bo potekalo med 7.00 uro in 16.00 uro. Delovišče bo zaradi varnosti na terenu označeno z opozorilnimi znaki. Vsako približevanje oziroma vstopanje v varovano območje delovišča je strogo prepovedano.

Obvestilo o poskusu goljufije / notice of attempted fraud

V zadnjih mesecih smo bili v SiDG štirikrat priča poskusu prevare kupcev lesa iz tujine, in sicer pod pretvezo, da je bil les kupljen na dražbah od SiDG, potem pa je bil ta domnevno prodan različnim kupcem, ki so deloma ali v celoti plačali kupnino za les. Ti kupci so nato v dobri veri organizirali kontejnerski odvoz lesa iz skladišča SiDG, kar smo preprečili. SiDG z domnevnim storilcem goljufije ni nikoli posloval, zato potencialne kupce opozarjamo na možnost prevare.