NAZIV Slovenski državni gozdovi, d. o. o.,
skrajšana firma: SiDG d. o. o.
SEDEŽ Kočevje
POSLOVNI NASLOV Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
SPLETNE STRANI www.sidg.si
POSLOVNE ENOTE PE Ljubljana, PE Celje, PE Kočevje, PE Novo mesto, PE Postojna, PE Tolmin, PE Maribor, PE Ptuj
DATUM USTANOVITVE 3. 3. 2016
REGISTRSKI VLOŽEK IN DATUM VPISA V REGISTER SRG 2016/11251, Okrožno sodišče v Ljubljani, 17. 3. 2016
USTANOVITELJ Republika Slovenija
MATIČNA ŠTEVILKA 7035845000
DAVČNA ŠTEVILKA 75204878
ID ZA DDV SI75204878
DEJAVNOST PO SKD 02.100 - gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
TRANSAKCIJSKI RAČUN SI56 0292 2026 1894 466, NLB
OSNOVNI KAPITAL 22.440.000 EUR
POSLOVODSTVO

mag. Marko Matjašič,

glavni direktor

dr. Aleš Kadunc,

direktor

NADZORNI SVET

  Tjaša Cetinski - predsednica

Sebastian Cafuta - namestnik predsednice

mag. Romana Fišer

Alojz Burja - član

Špela Hribar - članica

Tomaž Oberstar - član

 

Podatki o SiDG na ePRS (AJPES)