NAZIV Slovenski državni gozdovi, d. o. o.,
skrajšana firma: SiDG d. o. o.
SEDEŽ Kočevje
POSLOVNI NASLOV Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
SPLETNE STRANI www.sidg.si
POSLOVNE ENOTE PE Ljubljana, PE Kočevje, PE Postojna, PE Maribor
DATUM USTANOVITVE 3. 3. 2016
REGISTRSKI VLOŽEK IN DATUM VPISA V REGISTER SRG 2016/11251, Okrožno sodišče v Ljubljani, 17. 3. 2016
USTANOVITELJ Republika Slovenija
MATIČNA ŠTEVILKA 7035845000
DAVČNA ŠTEVILKA 75204878
ID ZA DDV SI75204878
DEJAVNOST PO SKD 02.100 - gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
TRANSAKCIJSKI RAČUN SI56 0292 2026 1894 466, NLB
OSNOVNI KAPITAL 22.440.000 EUR
POSLOVODSTVO

Matjaž Juvančič, mag. posl. ved,

glavni direktor

NADZORNI SVET

 

mag. Romana Fišer - predsednica

 Dragica Vrkič Kozlan - namestnica predsednice

Boris Zupanič - član

Branka Neffat - članica

mag. Alojz Kovše, član

Tomaž Oberstar - član

Špela Hribar - članica

Boris Semenič - član

 

Podatki o SiDG na ePRS (AJPES)