NAZIV Slovenski državni gozdovi, d.o.o.,
skrajšana firma: SiDG d.o.o.
SEDEŽ Kočevje
POSLOVNI NASLOV Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
SPLETNE STRANI www.sidg.si
POSLOVNE ENOTE PE Ljubljana, PE Kočevje, PE Postojna, PE Maribor
DATUM USTANOVITVE 3. 3. 2016
REGISTRSKI VLOŽEK IN DATUM VPISA V REGISTER SRG 2016/11251, Okrožno sodišče v Ljubljani, 17. 3. 2016
USTANOVITELJ Republika Slovenija
MATIČNA ŠTEVILKA 7035845000
DAVČNA ŠTEVILKA 75204878
ID ZA DDV SI75204878
DEJAVNOST PO SKD 02.100 - gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
TRANSAKCIJSKI RAČUN SI56 0292 2026 1894 466, NLB
OSNOVNI KAPITAL 22.440.000 EUR
GLAVNI DIREKTOR ZA PODROČJE GOZDARSTVA IN LESARSTVA TER KOORDINIRANJE POSLOVODSTVA Zlatko Ficko
DIREKTORICA ZA PODROČJE FINANC, RAČUNOVODSTVA IN KONTROLINGA Darja Derganc
NADZORNI SVET

Samo Mihelin - predsednik

mag. Miroslav Ribič - namestnik predsednika

Dragica Vrkič Kozlan - članica

mag. Andrej Rihter - član

Andrej Janša - član

Lovro Bornšek - član

Boris Semenič - član

mag. Katarina Stanonik Roter - članica

 

Podatki o SiDG na ePRS (AJPES)