Naslov Datum objave Datum dražbe Razpisna dokumentacija
Javna dražba gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, št. 03/2020 24.01.2020 29.01.2020 ob 12:00
       

Zapadle javne dražbe GLS najdete v arhivu javnih dražb GLS.