Skupina SiDG

 

SiDG ima v lasti 100 % delež družbe Snežnik, katere osnovna dejavnost je lesna predelava.

Snežnik Sinpo pa je hčerinsko podjetje v 100 % lasti družbe Snežnik. Ustanovljeno je bilo za zaposlitev delavcev z zmanjšano delovno sposobnostjo. Osnovna dejavnost tudi te družbe je lesna predelava.

 

 

Organigram družbe SiDG