KONTAKT:

T: 051 200 784

e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

POGOSTA VPRAŠANJA O NEPREMIČNINAH

 

 

Aktivnosti na področju gospodarjenja z državnimi gozdovi in pridobivanja gozdov izvajamo na osnovi prejetega pooblastila, ki izhaja iz zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, zlasti:

  • izvajanje prometa z gozdovi (nakup, prodaja, menjava, razdružitve) in neodplačnih prenosov lastništva gozdov,
  • ustanavljanje služnosti, pravic stvarnega bremena in stavbnih pravic na državnih gozdovih,
  • izdajanje soglasij za oddajanje državnih gozdov oziroma objektov v njem v najem (npr. za namene prireditev).

 

Vsi prilivi, ki so predmet pogodbe o razpolaganju gozdov v lasti Republike Slovenije in pridobivanju gozdov, so prihodek Gozdnega sklada, torej proračuna RS.

S ciljem povečevati državne gozdne posesti si prizadevamo za čim večji odkup gozdov v zasebni lasti (financiran s strani Gozdnega sklada), ter s tem spodbuditi konsolidacijo panoge upravljanja gozdov in doseči optimalno upravljanje na ravni Slovenije. Prioritetno pristopamo k nakupu vseh vrst gozdov, ki pomenijo zaokrožitev gozdov v državni lasti, gozdov v obmejnem ali varovalnem pasu, gozdov s posebnim namenom, gozdov v izmeri več kot 2 ha, če je v bližini kompleks državnega gozda ter k odkupu solastniških deležev gozda.

 

SKLEP o načinu zaračunavanja nadomestil in drugih stroškov za vzpostavitev stvarnih pravic in izdajo soglasij (začetek veljavnosti 15.1.2019)

 

Javna prodaja/menjava stavbnih zemljišč/stavbne pravice

SiDG izvaja postopke prodaj oziroma menjav državnih gozdov, ki se jim spremeni namenska raba v stavbno zemljišče in ustanavlja stavbne pravice, na podlagi ene izmed naslednjih metod: