Prodaja lesa in logistika

 

KONTAKT:

T: 08 2007 119

e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Več kot 350  poslovnim partnerjem smo v letu  2017 prodali 1.141.204 m3 gozdnih lesnih sortimentov.

Naši največji kupci so bili Lesonit d.o.o., Snežnik d.d. in Alojz Cugmajster.

 

Prodajo lesa in gozdnih lesnih sortimentov (GLS), posekanih v državnih gozdovih, izvajamo v okviru Službe prodaje in logistike.

Prodaja poteka v skladu s Pravili o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina SiDG, ter veljavnim Cenikom družbe za prodajo gozdno lesnih sortimentov na kamionski cesti.

Področje prodaje in logistike je poleg gozdarstva na SiDG eden temeljnih segmentov poslovanja družbe, ki jo je država ustanovila za gospodarjenje z gozdovi v lasti RS. Za razliko od prejšnjega sistema, ko je bila do konca junija 2016 prodaja lesa iz državnih gozdov v pristojnosti koncesionarjev, zdaj SiDG po zakonu in drugih veljavnih predpisih sam izvaja prodajo gozdnih lesnih sortimentov, pri čemer z različnimi načini prodaje poskuša oblikovati ugodno poslovno okolje za nadaljnji razvoj oziroma nov zagon lesne industrije.

S sklepanjem dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov smo dobili kvalitetne in zaupanja vredne kupce - partnerje, s katerimi bomo sodelovali na daljši rok v obojestransko korist.  Z dolgoročnimi pogodbami se trudimo zagotoviti čim večji delež surovine slovenski lesno-predelovalni industriji, in tudi sicer je cilj ves les iz državnih gozdov prodati doma. Prizadevamo si, da se les po najkrajši razdalji pripelje do porabnikov in s tem prispevamo tudi delček k čim manjšemu ogljičnemu odtisu, kar je tudi eden ciljev EU.

Za optimalno organizacijo prevozov gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov skrbijo naši logistiki, ki v skladu z vladnimi pravili in predpisi o javnem naročanju izvajalce/prevoznike izbirajo na podlagi postopkov javnega naročanja.


ČISTOPIS - Pravila družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (zadnja sprememba 11.9.2018), PP JD (priloga 1), PP-JZP (priloga 2), PP-DKK (priloga 3), PP-KP (priloga 4), PP - PP (priloga 5)

Spremembe in dopolnitve Pravil družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo GLS (sprejeto 11.9.2018, objavljeno 13.9.2018), Sklep Vlade Republike Slovenije,

ČISTOPIS - Pravila družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (zadnja sprememba: 26.7.2018), Priloge

Spremembe in dopolnitve pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (sprejeto 26.7.2018, objavljeno 27.7.2018), Spremembe in dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov - sklep

Sklep o zavarovanju plačil in prodaji lesa po predčasnih plačilih po pogodbah o prodaji lesa

 Cenik za dolgoročne pogodbe (sprejeto 26.02.2020, velja v marcu 2020) 

 Cenik za dolgoročne pogodbe (sprejeto 27.01.2020, velja v februarju 2020) 

 Cenik za dolgoročne pogodbe (sprejeto 13.12.2019, velja v januarju 2020) 

 Cenik za dolgoročne pogodbe (sprejeto 22.11.2019, velja v decembru 2019) 

 Cenik za dolgoročne pogodbe (sprejeto 16.10.2019, velja v novembru 2019) 

 Cenik za dolgoročne pogodbe (sprejeto 24.9.2019, velja v oktobru 2019) 

 Cenik za dolgoročne pogodbe (sprejeto 23.8.2019, velja v septembru 2019) 

 Cenik za dolgoročne pogodbe (sprejeto 17.7.2019, velja v avgustu 2019) 

 Cenik za dolgoročne pogodbe (sprejeto 14.6.2019, velja v juliju 2019) 

Cenik za dolgoročne pogodbe (sprejeto 27.5.2019, velja v juniju 2019) 

Cenik za dolgoročne pogodbe (sprejeto 16.4.2019, velja v maju 2019) 

Cenik za dolgoročne pogodbe (sprejeto 28.3.2019, velja v aprilu 2019) 

Sklep o določitvi cenika za dolgoročne pogodbe (sprejeto 15.2. 2019, velja v marcu 2019) 

Sklep o določitvi cenika za dolgoročne pogodbe (sprejeto 23.1. 2019, velja v februarju 2019) 

Končne prodajne cene za poračun 2018 - dolgoročne pogodbe 

Sklep o določitvi cenika za dolgoročne pogodbe (sprejeto 18. 12. 2018, velja v januarju 2019) 

Sklep o določitvi cenika za dolgoročne pogodbe (sprejeto 19. 11. 2018, velja v decembru 2018) 

Sklep o določitvi cenika za dolgoročne pogodbe (sprejeto 24. 10. 2018, velja v novembru 2018) 

Sklep o določitvi cenika za dolgoročne pogodbe (sprejeto 21. 9. 2018, velja v oktobru 2018) 

Sklep o določitvi cenika za dolgoročne pogodbe (sprejeto 20. 8. 2018, velja v septembru 2018) 

Sklep o določitvi cenika za dolgoročne pogodbe (sprejeto 12. 7. 2018, velja v avgustu 2018) 

Sklep o določitvi cenika za dolgoročne pogodbe (sprejeto 15. 6. 2018, velja v juliju 2018) 

Sklep o določitvi cenika za dolgoročne pogodbe (sprejeto 29. 5. 2018, velja v juniju 2018) 

Sklep o določitvi cenika za dolgoročne pogodbe (sprejeto 25. 4. 2018, velja v maju 2018) 

Sklep o določitvi cenika za dolgoročne pogodbe (sprejeto 27. 3. 2018, velja v aprilu 2018) 

Sklep o določitvi cenika za dolgoročne pogodbe (sprejeto 1. 3. 2018, velja v marcu 2018)

Cenik prevozov (velja od 07.06.2019)

ČISTOPIS - Pravila družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (zadnja sprememba: 18.1.2018), Priloge

Dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo GLS (sprejeto: 18.1.2018)

Spremembe in dopolnitve pravil družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (sprejeto 26.10.2017)

Cenik za direktno prodajo (velja od 24.02.2020) 

Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (sprejeto 27.7.2017)

 

 

Načini prodaje GLS glede na izbrano metodo prodaje so:

 

Podatki o rednem odkazilu za leto 2018 po drevesnih vrstah in skupinah sortimentov