Prodaja lesa in logistika

 

PRODAJA LESA

KONTAKT:

T: 051 200 784

e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

PRODAJA

LESA ZA

KURJAVO

 

Prodajo lesa in gozdnih lesnih sortimentov (GLS), posekanih v državnih gozdovih, izvajamo v okviru Sektorja za prodajo in logistiko.

Prodaja poteka v skladu s Pravili o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina SiDG, ter veljavnim Cenikom družbe za prodajo gozdno lesnih sortimentov na kamionski cesti.

Področje prodaje in logistike je poleg gozdarstva na SiDG eden temeljnih segmentov poslovanja družbe, ki jo je država ustanovila za gospodarjenje z gozdovi v lasti RS. Za razliko od prejšnjega sistema, ko je bila do konca junija 2016 prodaja lesa iz državnih gozdov v pristojnosti koncesionarjev, zdaj SiDG po zakonu in drugih veljavnih predpisih sam izvaja prodajo gozdnih lesnih sortimentov, pri čemer z različnimi načini prodaje poskuša oblikovati ugodno poslovno okolje za nadaljnji razvoj oziroma nov zagon lesne industrije.

S sklepanjem dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov smo dobili kvalitetne in zaupanja vredne kupce - partnerje, s katerimi bomo sodelovali na daljši rok v obojestransko korist.  Z dolgoročnimi pogodbami se trudimo zagotoviti čim večji delež surovine slovenski lesno-predelovalni industriji, in tudi sicer je cilj ves les iz državnih gozdov prodati doma. Prizadevamo si, da se les po najkrajši razdalji pripelje do porabnikov in s tem prispevamo tudi delček k čim manjšemu ogljičnemu odtisu, kar je tudi eden ciljev EU.

Za optimalno organizacijo prevozov gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov skrbijo naši logistiki, ki v skladu z vladnimi pravili in predpisi o javnem naročanju izvajalce/prevoznike izbirajo na podlagi postopkov javnega naročanja.


 

 

Sklep o prepovedi izvajanja prevoza z dne 8.1.2024

Sklep o zavarovanju plačil in prodaji lesa po predčasnih plačilih po pogodbah o prodaji lesa

Sklep o prepovedi prodaje - izvajalec in kupec z dne 28.09.2020

 

 

Načini prodaje GLS glede na izbrano metodo prodaje so: