1. Splošno

V družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (v nadaljevanju: »SiDG« ali »mi«) spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in stremimo h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani ali pri poslovanju preko telekomunikacijskih sredstev zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah.

Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: »Izjava«) je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

V SiDG se zavezujemo, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko naše spletne strani ali preko telekomunikacijskih sredstev (npr. v sklopu elektronske korespondence), uporabljeni v skladu s to Izjavo, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

 

 1. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., Rožna ulica 39, SI-1330 Kočevje, elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 1. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

 

Obisk spletne strani:

Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska, podatki o lokaciji oziroma vstopni točki dostopa do interneta in podobno). Te podatke obdelujemo za namen analize, ki nam omogoča izboljšanje vsebin in uporabniške izkušnje na naši spletni strani ter vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. Navedene osebne podatke zbiramo s pomočjo piškotkov, pri čemer vas bomo pred namestitvijo bolj invazivnih piškotkov vprašali za vašo privolitev, medtem ko lahko določene druge podatke zbiramo že na podlagi naših zakonitih interesov.

Več o politiki nameščanja piškotkov na naših spletnih straneh si lahko preberete v politiki piškotkov, ki je objavljena na spletnih straneh SiDG.

SiDG tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi osebnimi podatki uporabnikov njene spletne strani. Obiskovalca zgolj z uporabo teh podatkov v tem trenutku in glede na stanje tehnologije ni mogoče enolično identificirati.

 

Pošiljanje povpraševanja in ostala komunikacija z nami:

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni kontaktni obrazec, s katerim oddate vaše povpraševanje glede naših storitev in dejavnosti. Prav tako nam lahko kadarkoli pošljete povpraševanje oziroma nas kontaktirate na kateregakoli od kontaktnih podatkov, objavljenih na naši spletni strani.

V ta namen SiDG od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • področje poslovanja SiDG, ki vas zanima,
 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • podatke o vsebini vašega povpraševanja oziroma sporočila.

 

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so nam kako drugače sporočeni s pomočjo telekomunikacijskih sredstev, se zbirajo z namenom opravljanja naše osnovne dejavnosti. Podatke bomo obdelovali za namene priprave odgovora na vaše povpraševanje, za informiranje o postopku prodaje sredstev, za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje sklenjene pogodbe. Vaše podatke, ki nam jih posredujete na podlagi izpolnitve kontaktnega obrazca, bomo uporabljali izključno za komunikacijo z vami ter za namen naše interne administracije in vodenja našega poslovanja.

Posredovane kontaktne podatke lahko na podlagi svojega zakonitega interesa obdelujemo tudi za osnovno prilagojeno komuniciranje z vami preko elektronske pošte in vam skušamo predstaviti ustrezne storitve in dejavnosti, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami. Pri tem ne uporabljamo nikakršnega (avtomatskega) profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila.

Od tovrstnega komuniciranja se lahko kadarkoli brezplačno odjavite na način, da nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v 7. in 8. točki te izjave »Vaše pravice«.

  

 1. Uporabniki podatkov

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovani tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve.

Seznanjamo vas, da lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupamo drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej Izjavi.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • računovodski servis, odvetniške pisarne in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega svetovanja;
 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani;
 • ponudnikom storitev računalništva v oblaku in ponudnikom pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudnikom sistemov za upravljanje odnosov s strankami.

Zavezujemo se, da niti mi niti drugi uporabniki vaših osebnih podatkov ne bodo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite.

 

 1. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

Tiste podatke, ki obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe pogodbenega odnosa z vami, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali zakonitega interesa, npr. v primeru pošiljanje elektronskih novic, hranimo trajno do preklica te privolitve z vaše strani oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali na redne časovne intervale. Podatke bomo pred preklicem izbrisali le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. če bi prenehali pošiljati elektronska sporočila) ali če tako določa zakon.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe do 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

 

 1. Način varstva vaših podatkov

SiDG se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani, po telekomunikacijskih kanalih ali na kakršenkoli drug način. Zavezujemo se, da bomo storili vse, da osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

V primeru, da so na spletni strani SiDG objavljene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z SiDG, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito vaših podatkov na teh spletnih straneh.

 

 1. Svoboda izbire

Informacije, ki nam jih posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da nam določenih podatkov ne boste posredovali, v takih primerih morda ne bomo mogli odgovoriti na vaše povpraševanje ali z vami skleniti pogodbenega razmerja.

 

 1. Vaše pravice

SiDG zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od nas kadarkoli zahteva, da mu:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne in omogočimo dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • podamo informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogočimo popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogočimo dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogočimo pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogočimo pravico do omejitve obdelave,
 • omogočimo pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na našem zakonitem interesu, pri čemer bomo v takem primeru nadaljevali z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami. Obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko ugovarjate brez navedbe razlogov,
 • omogočimo pravico do prenosljivosti podatkov in mu posredujemo podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posredujemo drugemu upravljavcu, pri čemer to velja le v primeru obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja, ter
 • omogočimo pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

Če sumite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate tudi pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka + 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Prav tako vam bomo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podali tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.

Zavezujemo se, da bomo na vašo zahtevo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

 

 1. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti, itd.).

 

V Kočevju, dne 25. 5. 2018