Poslovodstvo

KONTAKT:

e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

t: 08 2007 100

 

Družbo vodi in zastopa poslovodstvo.

Glavni direktor, ki je zadolžen za področje gozdarstva in lesarstva ter koordinira delo poslovodstva, je Zlatko Ficko. Imenovan je bil za mandatno dobo pet let, od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022. Direktorica za finance, računovodstvo in kontroling je Darja Derganc. Imenovana je bila za mandatno dobo pet let, od 6. 5. 2019 do 5. 5. 2024.

 

Zlatko Ficko

Univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva

Zlatko Ficko je tesno povezan z gozdom in gozdarstvom, tako zasebno kot tudi poklicno. Vse življenje živi na Kočevskem. Obiskoval je srednjo gozdarsko šolo v Postojni in študij nadaljeval na oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V gozdarstvu je zaposlen vse od pripravništva leta 1978. Najprej v podjetju Snežnik ter v Zavodu za gozdove RS, od julija 2016 pa v družbi Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG). Na svoji poklicni poti je opravljal predvsem strokovne in poslovodne naloge, med drugim je bil vodja urejanja gozdov, vodja gojitvenega lovišča, vodja poslovne enote lovstvo in turizem, vodja lovišča s posebnim namenom ter svetovalec za trženje.

Po odločitvi, da bo Slovenija odpravila koncesije in začela sama upravljati z državnimi gozdovi, je aktivno sodeloval pri pripravi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Ta je pravna podlaga za ustanovitev SiDG. V družbi SiDG je doslej opravljal naloge poslovnega pooblaščenca za gozdarstvo in lesarstvo, ki združuje strokovne in poslovodne naloge. Ob začetku poslovanja je bil eden izmed pravnih zastopnikov družbe, aktiven zlasti na strokovnem področju gozdarstva in lesarstva. Hkrati pa je skrbel za organizacijske, tehnične, kadrovske in druge pogoje za pričetek poslovanja družbe. Vodilno vlogo je imel pri izdelavi letnega načrta gospodarjenja z gozdovi ter pri pripravi predloga dolgoročne strategije na področju gozdarstva in lesarstva. Ficko je dober poznavalec potreb in razvojnega potenciala gozdarstva in lesarstva, z več kot 30 letnimi izkušnjami doma in tudi v tujini. Naklonjen je trajnostnemu razvoju slovenskega gozda in z njim povezanimi dolgoročnimi razvojnimi cilji v širšem družbenem pogledu. Prav tem daje prednost pred takojšnjo maksimizacijo ekonomskih učinkov.

Ob poklicni poti v gozdarstvu in lesarstvu je bil ves čas tudi aktivno vpet v širši družbeni prostor. Med drugim je občinski svetnik v Občini Kočevje in član različnih združenj. Z opravljenim usposabljanjem za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb, je v preteklosti opravljal naloge nadzornika v Snežnik, d.d., Zdravstvenem domu Kočevje, v Lekarni Kočevje in v Komunali Kočevje.

Rojen 8. julija 1956, poročen, oče dveh odraslih otrok, živi v Kočevski Reki, dela v Kočevju.

 

 

 

Darja Derganc

Univerzitetna diplomirana ekonomistka

Darja Derganc je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Ima 23 let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, predvsem s področja kontrolinga, računovodstva in financ, dvakrat pa je bila tudi začasna direktorica v proizvodnih podjetjih.

Svojo poklicno pot je začela v novomeškem podjetju Novoteks Tkanina in jo kot vodja računovodske službe nadaljevala v Novolesu. V Novolesu se je pobliže spoznala tudi s predelavo lesa: od žage, decimirnice in lakirnice do proizvodnje pohištva.

Poklicna pot jo je nato pripeljala k proizvajalcu mobilnih hišic Adria Dom iz Črnomlja, kjer je napredovala v direktorico sektorja ekonomike. Sektor ekonomike je vodila 12 let, v tem obdobju je dvakrat delovala tudi kot v.d. direktorice. Do zaposlitve na SiDG je bila od lanskega leta zaposlena kot izvršni vodja za kontroling in finance v podjetju Elvez.

S partnerjem, hčerko in sinom živi v Novem mestu.

 

 

 

 

Skupščina

Edini lastnik SiDG je Republika Slovenija. Naloge in pristojnosti skupščine izvršuje Vlada Republike Slovenije.

 

 

Nadzorni svet

Člani nadzornega sveta družbe SiDG, ki so predstavniki ustanoviteljice Republike Slovenije, so:

 • Samo Mihelin,
 • mag. Andrej Rihter,
 • Dragica Vrkič Kozlan in
 • mag. Miroslav Ribič.

Vlada Republike Slovenije jih je kot skupščina družbe dne 18. 7. 2019 s sklepom imenovala za obdobje štirih let.

Nadzorni svet SiDG je na svoji 1. ustanovni seji 25. 7. 2019 za predsednika izvolil Sama Mihelina, za njegovega namestnika pa mag. Miroslava Ribiča.

Svet delavcev družbe je za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, izvolil naslednje tri člane:

 • Lovra Bornška,
 • Borisa Semeniča in
 • mag. Katarino Stanonik Roter.

 

 

Strokovni svet

Poslovodstvo SiDG je novembra 2017 za mandatno obdobje štirih let imenovalo člane strokovnega sveta družbe SiDG.

Imenovani so bili:

 • izmed predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in lesarstva:
 • Igor Milavec,
 • Cvetko Zupančič
 • Tomaž Ščuka,
 • Damjan Oražem,
 • prof. dr. Miha Humar,
 • Mihael Koprivnikar.
 • izmed predstavnikov lokalnih skupnosti:
 • Dušan Debenak,
 • mag. Mladen Prebevšek.
 • izmed predstavnikov organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja:
 • Karel Lipič,
 • dr. Boštjan Pokorny.

Člani strokovnega sveta so za predsednika strokovnega sveta izvolili Damjana Oražma, za njegovega namestnika pa Karla Lipiča.

Naloga strokovnega sveta družbe je svetovanje poslovodstvu v zvezi z doseganjem ciljev zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije pri opravljanju nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti na področjih:

 • odsvojitve državnih gozdov,
 • pridobivanju gozdov,
 • pripravi poslovnih načrtov ter
 • vzpostavljanja in razvoja gozdno-lesnih verig.

.