Poslovodstvo

KONTAKT:

e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

t: 08 2007 100

 

Družbo vodi in zastopa poslovodstvo, ki ga imenuje nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi. Mandatna doba članov poslovodstva je 5 let.

 

Družbo Slovenski državni gozdovi, d.o.o., od 5. maja 2020 vodi začasni direktor Samo Mihelin, in sicer do imenovanja novega poslovodstva, vendar največ za obdobje enega leta.

Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. ga je na to funkcijo imenoval na svoji 13. redni seji dne 5. 5. 2020, ko je z dosedanjim glavnim direktorjem Zlatkom Fickom sklenil sporazum o prenehanju mandata in pogodbe o zaposlitvi z dnem 5. 5. 2020 in z istim dnem s funkcije odpoklical direktorico za finance, računovodstvo in kontroling, Darjo Derganc.

 

 

Skupščina

Edini lastnik SiDG je Republika Slovenija. Naloge in pristojnosti skupščine izvršuje Vlada Republike Slovenije.

 

 

Nadzorni svet

Člani nadzornega sveta družbe SiDG, ki so predstavniki ustanoviteljice Republike Slovenije in jih imenuje Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe za obdobje štirih let, so:

 • mag. Andrej Rihter, imenovan s sklepom vlade dne 18. 7. 2019,
 • mag. Romana Fišer, imenovana s sklepom vlade dne 10. 4. 2020,
 • Boris Zupanič, imenovan s sklepom vlade dne 10. 4. 2020.

Nadzorni svet SiDG je na svoji 13. redni seji 5. 5. 2020 za predsednika izvolil mag. Andreja Rihterja, potem ko je dotedanjega predsednika Sama Mihelina imenoval za začasnega direktorja družbe SiDG.

Svet delavcev družbe je 23. 9. 2020 za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, izvolil naslednje tri člane:

 • Špelo Hribar,
 • Lovra Bornška in
 • Tomaža Oberstarja.

 

 

Strokovni svet

Poslovodstvo SiDG je novembra 2017 za mandatno obdobje štirih let imenovalo člane strokovnega sveta družbe SiDG.

Imenovani so bili:

 • izmed predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in lesarstva:
 • Igor Milavec,
 • Cvetko Zupančič
 • Tomaž Ščuka,
 • Damjan Oražem,
 • prof. dr. Miha Humar,
 • Mihael Koprivnikar.
 • izmed predstavnikov lokalnih skupnosti:
 • Dušan Debenak,
 • mag. Mladen Prebevšek.
 • izmed predstavnikov organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja:
 • Karel Lipič,
 • dr. Boštjan Pokorny.

Člani strokovnega sveta so za predsednika strokovnega sveta izvolili Damjana Oražma, za njegovega namestnika pa Karla Lipiča.

Naloga strokovnega sveta družbe je svetovanje poslovodstvu v zvezi z doseganjem ciljev zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije pri opravljanju nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti na področjih:

 • odsvojitve državnih gozdov,
 • pridobivanju gozdov,
 • pripravi poslovnih načrtov ter
 • vzpostavljanja in razvoja gozdno-lesnih verig.

.