Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (datum sprejetja 13.4.2022, začetek veljavnosti 25.4.2022)

 

OPOMBA: Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov z dne 27. 7. 2017, zadnjič spremenjena in dopolnjena s sklepom Vlade RS z dne 11. 9. 2018, vendar pa se uporabljajo do 1. 1. 2021 oz. do izteka veljavnosti obstoječih pogodbenih razmerij, sklenjenih na njihovi podlagi.Arhiv pravil družbe SiDG d.o.o. o načinu in merilih za prodajo GLS