Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (datum sprejetja 13.4.2022, začetek veljavnosti 25.4.2022)

Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (datum sprejetja 20.8.2020, začetek uporabe 1.1.2021), Sklep Vlade Republike Slovenije

Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o začasnih ukrepih glede načina prodaje gozdnih lesnih sortimentov zaradi epidemije COVID-19

ČISTOPIS - Pravila družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (zadnja sprememba 11.9.2018), PP JD (priloga 1), PP-JZP (priloga 2), PP-DKK (priloga 3), PP-KP (priloga 4), PP - PP (priloga 5)

Spremembe in dopolnitve Pravil družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo GLS (sprejeto 11.9.2018, objavljeno 13.9.2018), Sklep Vlade Republike Slovenije,

ČISTOPIS - Pravila družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (zadnja sprememba: 26.7.2018), Priloge

Spremembe in dopolnitve pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (sprejeto 26.7.2018, objavljeno 27.7.2018), Spremembe in dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov - sklep

ČISTOPIS - Pravila družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (zadnja sprememba: 18.1.2018), Priloge

Dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo GLS (sprejeto: 18.1.2018)

Spremembe in dopolnitve pravil družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (sprejeto 26.10.2017)

Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (sprejeto 27.7.2017)