Zapadle prodaje GLS z javnimi razpisi za sklepanje dolgoročnih pogodb najdete arhivu.


  • Javni razpis za dolgoročne pogodbe o prodaji GLS iz gozdov v lasti RS 2020

  • Odgovori na vprašanja potencialnih prijaviteljev na Javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti republike Slovenije v letu 2020

  • Sklep o izbiri kandidata za sklenitev pogodbe o prodaji GLS - razpis 2020 PREDSTAVITEV REZULTATOV PRVEGA RAZPISA ZA SKLEPANJE DOLGOROČNIH POGODB ZA PRODAJO GLS

Postojna, 02. marca 2018 – Slovenski državni gozdovi d.o.o. s prvimi petimi predelovalci lesa podpisali dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sortimentov.