Zapadle prodaje GLS z javnimi razpisi za sklepanje dolgoročnih pogodb najdete arhivu. • Sklep o preverjanju izpolnjevanja obveznosti po razpisu in dolgoročnih pogodbah (objavljeno 28.05.2019)

 • Sklep o zapiranju javnega poziva za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb med SiDG in strateškimi investitorji v lesno predelovalno industrijo

 • Sklep o imenovanju komisije za izvedbo postopka sklepanja dolgoročnih pogodb o prodaji gozdno lesnih sortimentov s strateškimi investitorji v lesno predelovalno industrijo

 • Sklep o izbiri kandidatov za sklenitev pogodbe o prodaji GLS - 2 (objavljeno 3.8.2018)

 • Poziv za sklenitev dodatka k dolgoročni pogodbi o prodaji GLS

 • Javni poziv za sklenitev dodatka k dolgoročni pogodbi o prodaji GLS ter obrazec za povečanje pogodbenih količin

 • Sklep o imenovanju komisije za preverjanje izpolnjevanja obveznosti po razpisu in dolgoročnih pogodbah

 • Sklep o izbiri kandidatov za sklenitev pogodobe o prodaji GLS


 • PREDSTAVITEV REZULTATOV PRVEGA RAZPISA ZA SKLEPANJE DOLGOROČNIH POGODB ZA PRODAJO GLS

  Postojna, 02. marca 2018 – Slovenski državni gozdovi d.o.o. s prvimi petimi predelovalci lesa podpisali dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sortimentov.

  Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija Vprašanja & odgovori