• Sklep o preverjanju izpolnjevanja obveznosti po razpisu in dolgoročnih pogodbah (objavljeno 28.05.2019)

 • Sklep o zapiranju javnega poziva za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb med SiDG in strateškimi investitorji v lesno predelovalno industrijo

 • Sklep o imenovanju komisije za izvedbo postopka sklepanja dolgoročnih pogodb o prodaji gozdno lesnih sortimentov s strateškimi investitorji v lesno predelovalno industrijo

 • Sklep o izbiri kandidatov za sklenitev pogodbe o prodaji GLS - 2 (objavljeno 3.8.2018)

 • Poziv za sklenitev dodatka k dolgoročni pogodbi o prodaji GLS

 • Javni poziv za sklenitev dodatka k dolgoročni pogodbi o prodaji GLS ter obrazec za povečanje pogodbenih količin

 • Sklep o imenovanju komisije za preverjanje izpolnjevanja obveznosti po razpisu in dolgoročnih pogodbah

 • Sklep o izbiri kandidatov za sklenitev pogodobe o prodaji GLS
 • Sklep o preverjanju izpolnjevanja obveznosti po razpisu in dolgoročnih pogodbah (objavljeno 5.2.2019)

 • Javni poziv za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb med SiDG in strateškimi investitorji v lesno predelovalno industrijo (objavljeno 3.8.2018)

 • Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija Vprašanja & odgovori
  Javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb med SiDG in kvalificiranimi kupci št. 1/2018 25.5.2018 11.6.2018 ob 10:00
  POPRAVEK javnega razpisa za sklepanje dolgoročnih pogodb o prodaji GLS - ČISTOPIS 4.1.2018 15.1.2018 ob 10:00
  Razpis za dolgoročne pogodbe o prodaji GLS 27.12.2017 15.1.2018 ob 10:00