• Sklep o preverjanju izpolnjevanja obveznosti po razpisu in dolgoročnih pogodbah (objavljeno 5.2.2019)

  • Javni poziv za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb med SiDG in strateškimi investitorji v lesno predelovalno industrijo (objavljeno 3.8.2018)

  • Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija Vprašanja & odgovori
    Javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb med SiDG in kvalificiranimi kupci št. 1/2018 25.5.2018 11.6.2018 ob 10:00
    POPRAVEK javnega razpisa za sklepanje dolgoročnih pogodb o prodaji GLS - ČISTOPIS 4.1.2018 15.1.2018 ob 10:00
    Razpis za dolgoročne pogodbe o prodaji GLS 27.12.2017 15.1.2018 ob 10:00