Zapisniki o oceni ponudb po javnih pozivih

Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 02/2020 - OSTALA OBLOVINA LISTAVCEV (PE Kočevje) 24.01.2020 03.02.2020 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 01/2020 - HLODOVINA BUKVE S POGAJANJI, PE Kočevje(GGO Novo mesto) 22.01.2020 30.01.2020 do 9.00 ure
       

Zapadle javne pozive najdete v arhivu javnih pozivov.