Zapisniki o oceni ponudb po javnih pozivih

Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 16/2019 - hlodovina ostalih iglavcev (PE Maribor) 17.04.2019 25.04.2019 do 9.00 ure
Javni poziv za zbiranje ponudb za odkup gozdno lesnih sortimetov št.: 13/2019 - hlodovina iglavcev (GGO Bled, GGO Kranj) 17.04.2019 25.04.2019 do 9.00 ure
       

Zapadle javne pozive najdete v arhivu javnih pozivov.

 

 

 

Pišite nam