V zvezi s priporočilom Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 31.3.2020, objavljenim dne 1.4.2020, je družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. prejela pisno izjavo šestih izmed sedmih imenovanih članov nadzornega sveta o odpovedi 30% prejemkov za čas od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana. Pisne izjave ni podal le član nadzornega sveta-predstavnik delavcev, g. Lovro Bornšek.

 

Pisno izjavo o odpovedi 30% prejemkov za čas od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana, je podal tudi zunanji član Revizijske komisije nadzornega sveta SiDG d.o.o.

 

V odvisnih družbah Snežnik d.o.o. in Snežnik Sinpo d.o.o. ni subjektov, na katere se priporočilo SDH o odpovedi prejemkov, nanaša.