Kočevje, 10. februarja 2020 - Na podlagi določil Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2016) in Pravil o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, št. 00715-19/2016/15, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., objavlja:

Predvidene količine GLS za prodajo v letu 2020 (redno odkazilo in nerazporejeni etat):