Kočevje, 12. januarja 2022 – Družba SiDG objavlja povabilo za interni natečaj za izbiro urbanistične, krajinske ter arhitekturne rešitve za projekt »Kompleks Mašun«. Namen povabila je pridobiti investicijsko optimalno ter strokovno najustreznejšo rešitev, na podlagi katere bo SiDG izdelal strategijo za razvoj in trženje osrednje točke za promocijo slovenske gozdarske šole in rekreacijsko – turistične destinacije kompleksa Mašun, kot zelene butične globalne destinacije za zahtevne obiskovalce, ki iščejo raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

 

Predvidena raba kompleksa Mašun bo temeljila na turistični dejavnosti ter izobraževalno in raziskovalni dejavnosti, zlasti na:

  • študijsko-raziskovalni in kongresni dejavnosti,
  • predstavitvi odličnosti slovenskega gozdarstva,
  • izobraževanju in osveščanju javnosti o gozdovih, gozdarstvu, živalskem svetu, naravovarstvu,
  • gozdni pedagogiki in interpretaciji narave,
  • naravi prijazni rekreaciji in prostočasnih aktivnostih, katerih ključni interes sloni na naravnih danostih Mašuna in okolice (npr. pohodništvo, kolesarjenje, tek na smučeh, vodeni sprehodi v naravi, ogledovanje medvedov v naravnem okolju…).

 

Natečajni elaborat mora biti v celoti pripravljen v skladu z dokumentacijo natečaja, ki se nahaja na teh povezavah: