Gornja Radgona, 4. maja 2020 -  Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS sta v imenu in za račun Republike Slovenije z Občino Gornja Radgona danes podpisala kupoprodajno pogodbo, s katero bo občina v last pridobila 86.676 m2 zemljišč v katastrskih občinah Mele in Črešnjevci. Transakcija bo omogočila širitev Industrijske cone Gornja Radgona (Mele).

Z večjim delom odkupljenih zemljišč, preko 82.000 m2, je v imenu in za račun države upravljal SiDG, medtem ko je bilo v upravljanja sklada 4.600 m2. Občina bo za zemljišča plačala 16 evrov/m2, kar skupaj znaša 1,386.816 evrov (brez DDV). Kupnina bo v celoti prihodek proračuna Republike Slovenije. Zemljišča, ki so predmet pogodbe, po namenski rabi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča, po dejanski rabi pa so gozd in kmetijska zemljišča.

Župan Občine Gornja Radgona Stanislav Rojko je poudaril, da se občina že nekaj let srečuje s pobudami za širitev industrijske cone. Sprejem OPPN za območje urejanja prostora GR 53 je pomenil, da se širitev na območju industrijske cone lahko začne udejanjati v praksi. »S podpisom kupoprodajne pogodbe smo še korak bliže uresničitvi naših načrtov, za kar bi se želel posebej zahvaliti SiDG in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov,« je dejal Stanislav Rojko, ki napoveduje, da bo v nekaj letih na račun širitve industrijske cone delo dobilo med 500 in 800 ljudi.

»Kot upravljalci državnega premoženja sledimo razvojnim strategijam lokalnih skupnosti in jim pomagamo pri njihovih razvojnih ambicijah,« je izpostavil Zlatko Ficko, glavni direktor SiDG. Pojasnil je, da se je SiDG za prodajo zemljišč v Gornji Radgoni odločil zato, ker so bila nujno potrebna za širitev industrijske cone, gospodarski razvoj občine, prihod novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v tej obmejni občini. »Upamo, da bo čim več domačinov, ki so sedaj prisiljeni delo iskati v sosednji Avstriji, dobilo delo v novi radgonski industrijski coni,« je dodal.

Ko bo transakcija izvršena in bo lastništvo prešlo na občino, bo občina poskušala v najkrajšem možnem času pridobiti lastništvo še nad manjšim delom zemljišč v lasti fizičnih oseb, s katerimi do dokončnega dogovora še ni prišlo, Sledila bo pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo potrebne infrastrukture, ki bo investitorjem omogočila začetek gradnje in čim hitrejši zagon dejavnosti. Občina sočasno z nakupom zemljišč v državni lasti in pogajanji z lastniki preostalih zemljišč, ki še niso prešla v občinsko last, pripravlja tudi vse potrebno za javno zbiranje ponudb za prodajo teh zemljišč potencialnim investitorjem. Za urejanje infrastrukture v razširjeni Industrijski coni Mele občina pričakuje tudi finančno pomoč države v okviru dogovora za razvoj regij ali preko drugih razpisov. Investicija v gradnjo infrastrukture na območju razširjene Industrijske cone Mele je namreč ocenjena na preko  2 milijona evrov.

V Industrijski coni Mele trenutno deluje 22  podjetij, ki zaposlujejo okoli 3.000 delavcev. Med največjimi podjetji so Panvita, Arcont, Arcont IP, Reflex, Elrad International…  Občina namerava  zemljo na tem območju še naprej odkupovati in dodatno razširiti  industrijsko cono, saj zaznava nadaljnji interes podjetij.

Župan Stanislav Rojko, glavni direktor SiDG Zlatko Ficko in direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Irena  Majcen so se pred podpisom pogodbe dogovorili tudi,  da bodo skupaj poskrbeli za ozelenitev industrijske cone potem, ko bodo investicije v nove proizvodne obrate zaključene.

 

Dodatne informacije: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.