Kočevje, 14. februar 2023 -  Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., (SiDG) organizira prvo letošnjo licitacijo vrednejših sortimentov.

Kupcem bo na voljo dobrih 200 m3 hlodovine različnih drevesnih vrst, ki bo razstavljena na skladiščih Snežnik Kočevska Reka (Kočevska Reka 1b, Kočevska Reka) in SiDG Limbuško nabrežje (Limbuško nabrežje 15, Limbuš).

V teh dneh potekata dovoz hlodovine na skladišče in razvrščanje hlodovine. Ogled za kupce bo potekal med 20. in 27. februarjem, odpiranje ponudb pa bo 27. februarja. Razpisna dokumentacija in katalog gozdnih lesnih sortimentov (v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku) so objavljeni na spodnji povezavi.

 

LICITACIJA 1/2023