Kočevje, 8. januarja 2020 – Vozni park družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je z današnjim dnem bogatejši za petnajst osebnih službenih vozil znamke Dacia Duster, dva gozdarska traktorja znamke Valtra, dve gozdarski transportni kompoziciji MAN in dve priklopni vozili za prevoze okroglega lesa, medtem ko sta dva zgibna traktorja domačega proizvajalca Bijol v uporabi že konca 2019. S tem SiDG nadaljuje uresničevanje strateškega cilja, po katerem naj bi do začetka leta 2021 razpolagali z zmogljivostmi za izvedbo 20 % sečnje in spravila lesa v državnih gozdovih. Sočasno SiDG nadaljuje  tudi z opremljanjem terenskih ekip s službenimi vozili.

 

 

Glavni direktor SiDG Zlatko Ficko je ob predaji vozil v uporabo sodelavcem gozdarjem  poudaril, da se v razmerah ponavljajočih velikoprostorskih ujm v gozdovih SiDG ne more več zanašati samo na razpoložljive izvajalce del na trgu. Učinkovito obvladovanje razpršenih delovišč, pravočasno izvedbo sanitarnih sečenj in odvoze lesa namreč lahko opravlja samo s primerno lastno opremo in ustrezno usposobljenim kadrom.

SiDG je lastno gozdno proizvodnjo začel vzpostavljati v začetku leta 2018 s prevzemom 13 delovnih strojev ter celotne gozdarske dejavnosti od hčerinske družbe Snežnik d.o.o. Kočevska Reka. Prve nabave nove mehanizacije in nove zaposlitve so se izvedle že v letu 2018 in se v letu 2019 nadaljevale.

Po Kočevju smo lastno gozdno proizvodnjo že konec leta 2018 vzpostavili tudi na območju Poslovne enote Maribor, jeseni leta 2019 pa še na območju Poslovne enote Postojna, kjer so z današnjim prevzemom dobili še dva gozdarska tovornjaka in dva gozdarska traktorja. V letu 2019 smo z lastnimi zmogljivostmi posekali in spravili preko 91.000 m3 gozdnih lesnih sortimentov, od česar je bilo skoraj 60 % sanitarne sečnje.

Doslej je SiDG v nakup gozdarske mehanizacije investiral skupaj  4,91  milijonov  evrov ter 1,16 milijonov  evrov v nakup službenih vozil. SiDG je konec leta 2019 razpolagal z 28 delovnimi stroji. Lastne zmogljivosti obsegajo transport gozdnih lesnih sortimentov in vse prevladujoče tehnologije za izvajanje sečnje in spravila (klasično sečnjo in strojno sečnjo ter žičniško spravilo). V lastni gozdni proizvodnji je skupaj 71 zaposlenih. Od tega jih dela 51 v Kočevju, 12 na območju Maribora in 8 na območju postojnske poslovne enote.

Po načrtih bo SiDG v letu 2020 predvidoma nabavil še dva kompleta za strojno sečnjo, pet zgibnih traktorjev, eno gozdarsko žičnico, dvanajst gozdarskih traktorjev in sedem tovornjakov za prevoze gozdnih lesnih sortimentov v skupni vrednosti 5,64 milijonov  evrov. Ob koncu naslednjega leta  načrtujemo, da bo oddelek gozdne proizvodnje sestavljalo 137 zaposlenih, od katerih bo kar 129 sekačev, upravljalcev gozdarske mehanizacije ter voznikov kamionov.

Po preliminarnih rezultatih poslovanja SiDG je proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov v letu 2019 znašala 1,3 milijonov m3, od tega je 7,1 % poseka opravila lastna gozdna proizvodnja. SiDG je ustvaril 66,3 milijonov EUR prihodkov iz prodaje gozdnih lesnih sortimentov in transporta. Po dolgoročnih prodajnih pogodbah je družba domačim predelovalcem lesa prodala kar 70 % vseh gozdnih lesnih sortimentov. Z javnim zbiranjem ponudb je bilo prodanih 22 % gozdnih lesnih sortimentov, preko javnih dražb smo prodali 7 % sortimentov, le 1 % pa je znašala direktna prodaja in prodaja na panju. Neposredno v tujino smo prodali zgolj 36.000 m3, zlasti presežkov lesa, ki smo jih prodajali v okviru javnih dražb. V imenu ter za račun Republike Slovenije kot njenega lastnika je SiDG v lanskem letu od zasebnih lastnikov tudi odkupil preko 1.400 hektarjev gozdov. Po prvih ocenah bo čisti poslovni izid za leto 2019 znašal dobrih 11 milijonov EUR. Ob koncu leta 2019 je imela družba 271 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala 100.000 EUR. Za investicije je družba lani skupaj porabila 3,3 milijonov EUR.