Kočevje, 14. april 2020 – Vlada Republike Slovenije je kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) na 20. dopisni seji dne 10. 4. 2020 odločila, da pred potekom mandata odpokliče dva člana nadzornega sveta družbe SiDG, in sicer Dragico Vrkič Kozlan in Miroslava Ribiča.

Namesto njiju je za obdobje štirih let imenovala nova člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika ustanoviteljice. Na predlog ministra za finance je članica nadzornega sveta postala Romana Fišer, na predlog ministra za okolje in prostor pa Boris Zupanič.

V skladu s 15. členom zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije nadzorni svet SiDG sestavlja osem članov oziroma članic, od tega pet predstavnikov Republike Slovenije kot ustanoviteljice SiDG in trije predstavniki delavcev SiDG.