KOČEVJE, marec 2024 – Izšla je nova številka našega glasila Korenina, ki ponuja veliko zanimivega branja. Med drugim analiziramo, kaj je razlog za številne nerealizirane odločbe za redno sečnjo, in predstavljamo uspešnega poslovnega partnerja Žago Dolenc, ki letno predela od 12 do 15 tisoč kubikov hlodovine.

Pišemo tudi o prodaji industrijskega lesa na podlagi tehtanja in obračunavanja mase lesa v absolutno suhem stanju ter predstavljamo možnosti GPS-sledenja lesa z namenom kontrole in preprečevanja kraj. Kolegi gozdarji iz Gozdarskega inštituta Slovenije so se posvetili analizi kakovosti slovenskega lesa glede na njegove mehanske in fizikalne lastnosti, kot so elastičnost, upogibna trdnost in gostota. Predstavljamo realizacijo gojitvenih del v lanskem letu, ko smo obnovili skoraj tisoč hektarjev gozdov, pišemo o sanaciji državnih gozdov na Krasu, ki jih je lani prizadel uničujoč požar, o izvajanju ukrepov za povečevanje biotske raznovrstnosti v Goričkih gozdovih, o obnovi in novih pridobitvah v gozdu Panovec v spodnji Vipavski dolini ter izpostavljamo številne druge aktivnosti, ki smo jih izvajali z namenom spodbujanja socialnih funkcij gozdov. Posebno mesto smo namenili predstavitvi gozdnega gradbeništva kot ene temeljnih dejavnosti sektorja za gozdarstvo na SiDG.

 

Tokratna Korenina je posebna tudi po tem, da smo nakladno povečali iz 800 na 1.200 izvodov, s čimer nadaljujemo z ambicioznimi načrti širitve kroga bralcev.


Vabljeni k branju! Korenino najdete na tej povezavi …