Kočevje, 13. aprila  2022 - Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je v torek 12. aprila s prevzemom zaključila obnovitvena dela gozdne ceste Peklenski zid, ki povezuje Spodnji Log pri Kočevju z obkolpskim območjem. Ta gozdna cesta ni pomembna samo za gozdno proizvodnjo, ampak tudi za krajane, saj gre za povezovalno cesto med Spodnjeloško dolino in Kolpsko dolino ter Poljansko dolino ob Kolpi. Pripomogla bo k odpiranju tega območja tudi za druge dejavnosti, kot so pohodništvo, kolesarjenje, dostop do pašnikov ipd.

Dolžina rekonstrukcije znaša dobra 2 kilometra. Novo je urejeno odvodnjavanje vozišča s koritnico in jarkom, zgradili smo 11 novih začasnih skladišč za les in 16 pripadajočih priključkov gozdnih vlak. Urejenih je tudi 18 priključkov s kmetijskih ter lovskih in pašnih površin. Uredili smo tudi obračališče in izogibališče. Vrednost investicije, ki se je začela v 2021, je znašala skoraj 70.000 evrov. Gradbena dela je opravilo podjetje Trgograd d.o.o., Litija, medtem ko je za projektiranje in gradbeni nadzor skrbel SiDG s svojim oddelkom za gozdno gradbeništvo.

Prevzema in strokovnega pregleda rekonstrukcije gozdne ceste so se udeležili tudi v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije mag. Janez Logar in vodja ZGS OE Kočevje Katja Konečnik ter direktor podjetja Trgograd Andrej Poglajen. Glavni direktor SiDG mag. Robert Tomazin je ob tem poudaril, da družba SiDG s stabilnimi vlaganji v gozdno infrastrukturo posredno spodbuja lokalni razvoj in odpira možnosti sodelovanja ne samo v okviru gospodarjenja z državnimi gozdovi, ampak tudi povezanih dejavnosti.