Jezersko, 1. junija 2022 - Z včerajšnjim končnim prevzemom del je družba Slovenski državni gozdovi zaključila enega najzahtevnejših (gradbenih) gozdarskih projektov v zgodovini svojega delovanja. Gre za izgradnjo novega odseka povezovalne gozdne ceste na predelu med Kozjim vrhom in Podstoržičem (I. etapa, leto 2019), v dolžini 1.997 m.

Gradnjo ceste je pogojevala izjemna zahtevnost terena. Zaradi plazov, ki sta se zgodila zaradi vremenskih razmer v juliju 2020 in maja 2021, je bilo potrebno sanirati območje s prebojem trase ceste v vkop skalnega terena, ter zgraditi obcestne podporne in oporne zidove.

Izvajalca del sta bili podjetji Gozdno gospodarstvo Bled in Nizke gradnje Celje. Z njima in z zglednim sodelovanjem med SiDG, Zavodom za gozdove Slovenije, Občino Jezersko in vsemi soglasodajalci, nam je uspelo zagotoviti, da bo tudi v teh težko dostopnih alpskih predelih omogočeno žičniško spravilo lesa. Zaradi izjemno težavnih terenskih razmer na severnem pobočju Kozjega vrha je bilo namreč pred izgradnjo te gozdne ceste gospodarjenje v teh 150 ha gozdov v lasti Republike Slovenije onemogočeno.