Maribor, 11. december 2023 – Družba Slovenski državni gozdovi je danes na območju Ribniškega sela v Mariboru pričela s sečnjo in spravilom polomljenega in podrtega drevja. Dela bodo predvidoma zaključena do 31. 1. 2024, v primeru neugodnih vremenskih razmer pa do 31. 3. 2024. Izvajanje del bo potekalo med 7.00 uro in 16.00 uro.

Dela bodo izvedena na podlagi dveh odločb Zavoda za gozdove Slovenije, OE Maribor številka: 3408-12-2236-A052/23 in 3408-12-2236-A051/23, z dne 25. 10. 2023. V odločbah in na terenu je za posek označenih 113 poškodovanih ali kako drugače prizadetih dreves, ki ogrožajo obiskovalce gozda.

Vse obiskovalce gozda na območju Ribniškega sela prosimo za razumevanje in jih pozivamo, da v času sečnje, spravila in odvoza strogo upoštevajo varnostna navodila delavcev družbe SiDG in pogodbenega izvajalca del.

Delovišče bo zaradi varnosti na terenu označeno z opozorilnimi znaki. Vsako približevanje oziroma vstopanje v varovano območje delovišča je strogo prepovedano.

Za vsa vprašanja in koordinacijo smo na voljo na telefonsko številko: 031 405 892.