Predmet prodaje je poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu Rožna ulica 39, Kočevje. Predmet prodaje so tudi zemljiške parcele ob objektu, ki v naravi predstavljajo dostop, parkirišče, zelene površine in funkcionalno zemljišče objekta. Osnovni podatki:

 

 • Naziv nepremičnine: poslovna stavba Marof s pripadajočim zemljiščem

 

 • Številka: OGLAS KOČ 1-2024 (Marof)

 

 • Prodajna cena: 781.000,00 € + pripadajoči davek*

 

 • Tip nepremičnine: poslovna stavba

 

 • Leto izgradnje: 1979

 

 • Neto tlorisna površina stavbe: 1.411,70 m²

 

 • Skupna površina znaša 4.051,55 m2

 

 • št. 221/2, 221/13, 221/14, 221/15, 221/16, 221/20, 221/22, 221/23, 221/21 (v deležu do 13/25- ink), 221/12 (v deležu do 9/20- ink), (vse) k.o. 1576 – Mahovnik in parc. št. 943/2, k. o. 1577 – Kočevje

 

 • Zemljiško-knjižni ID: ID 950017, ID7071721, ID 7071710, ID 7071708, ID 7071712, ID 7071711, ID 7071697, ID 7071698, ID 7071700, ID7071696, ID 4236654.

 

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

 

Poslovna stavba Marof se nahaja v bližini trgovske, kulturne, upravne in povezovalne osi, na tihi in malo odmaknjeni lokaciji pod Stojno in v bližini centra mesta Kočevje. Bližina mesta predstavlja obenem tudi priložnost za poslovna, kulturna in druga srečanja.

Stavba je lahko dostopna, zelo vidna, lepo umeščena v okolje, z veliko okoliškega zemljišča in gozdov. V neposredni bližini objekta se nahaja tudi gostinski objekt, ki nudi tako poslovnim partnerjem kot tudi popotnikom možnost odmora in dobre hrane. Zaradi svoje lokacije, lastnih parkirnih mest, kvadrature ter arhitekturne zasnove poslovna stavba predstavlja priložnost za razvoj poslovno – komercialnega objekta.

V ceno ni vključen pripadajoči davek. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

Več informacij o prodaji nepremičnine je na voljo pri kontaktni osebi ga. Lea Zidar, na tel. št. 030 288 969, svoje vprašanje pa lahko postavite tudi po e-pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam preko izpolnjenega obrazca Izkaz interesa za nakup nepremičnine pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. Možnost podaje nezavezujoče ponudbe oziroma vašega izkaza interesa po nakupu predmetne nepremičnine, lahko podate najkasneje do dne 30. 08. 2024.

_______________________________________________________________________________

Potencialne interesente obveščamo, da si družba SiDG pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika, oziroma da z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima družba SiDG možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo oziroma izvesti dodatna pogajanja.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin, ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

 

 • Izkaz interesa za nakup nepremičnine 
 • Sestavljeni izpis za parcelo iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra 
 • Seznam nepremičnin za prodajo