Maribor, 14. aprila 2021 - V mariborskem Betnavskem gozdu smo obnovili dotrajano trim stezo v dolžini 1.500 metrov, ki ima 14 postaj. Na devetih so pripomočki za vadbo, na ostalih pa se vadba odvija brez orodja. Pobudo za obnovo stare in uničene trim steze je podal občan Igor Kolarič, ki živi v bližini gozda in ga vsakodnevno tudi obiskuje. Glavni direktor SiDG mag. Robert Tomazin in župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič sta na današnjem odprtju steze sprejela izziv in premierno preizkusila postajo za sklece.

 

Vse postaje so opremljene z novimi tablami z navodili za vadbo. Pri izdelavi orodij za vadbo smo uporabili akacijev les in pri tem upoštevali smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na vstopu v trim stezo (pri Pustolovskem parku) smo postavili tudi info tablo, na kateri je zapisan kodeks obnašanja v naravi.

 

Mag. Robert Tomazin je ob tem povedal: »V vseh gozdovih SiDG gospodari tako, da upoštevamo tudi ekološke in socialne funkcije gozdov, ne samo proizvodnih. Aktivnosti, ki smo jih v zadnjih letih peljali v Betnavskem gozdu, so nam lahko vsem za zgled. Povezali smo se s krajani, ki so dnevni obiskovalci tega gozda. Najprej smo nadomestili dotrajane klopi. Nato smo poskrbeli za odstranitev potencialno nevarnih dreves in sadnjo medovitih dreves, ki smo ji izvedli skupaj s krajani in dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor. Lani spomladi smo prav tako v sodelovanju z dijaki lesarske šole sodelovali pri kampanji »Sem sprememba«, v okviru  katere smo v Betnavskem gozdu postavili gnezdilnice za divje opraševalce. Nazadnje pa smo se na pobudo obiskovalcev lotili še obnove močno dotrajane trim steze. Verjamem, da to ne bo naš zadnji projekt tukaj. S takšnimi aktivnostmi želimo prispevati k zagotavljanju zdravega življenjskega okolja, zagotavljanju možnosti za prostočasne dejavnosti in rekreacijo, za vzgojo in vseživljenjsko izobraževanje in nenazadnje, tudi za promocijo trajnostnega turizma. Obdobje epidemije je med drugim prineslo povečan obisk v urbanih gozdovih. To pa samo potrjuje, kako pomembne so urejene zelene površine v naši neposredni bližini, tam, kjer živimo in delamo...ki so nam tako blizu, da po možnosti ne potrebujemo avtomobila, da pridemo do njih.«.

 

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič se je zahvalil tako SiDG kot krajanom, predvsem g. Igorju Kolariču, za vse pridobitve zadnjih let v Betnavskem gozdu: »Gre za ozemlje javnega interesa. V času koronavirusa smo se začeli še bolj zavedati, kako pomembno je Maribor prepletanje urbanega in zelenega. Projekt urejanja Betnavskega gozda je spodbuda za naprej, da bomo tudi v druge zelene lokacije v mestu vključili vsebine, v katerih se prepletajo sprostitev, rekreacija in šport.« Po besedah župana so v zadnjih letih na območju mesta posadili več kot tisoč dreves.