ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 

 


Na požarišču na Goriškem Krasu začetek obnove mreže protipožarnih prometnic

Miren, 24. maja 2024 – Na Goriškem Krasu smo danes namenu predali novo protipožarno gozdno cesto Volkovnjak, ki je vzorčni primer novih standardov za glavne protipožarne ceste na območjih požarno ogroženih gozdov. Investicijo bo sofinanciralo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vpišite e-poštni naslov, povezan s tem uporabniškim računom. Vaše uporabniško ime bo poslano na elektronski naslov.

NAJBOLJ USTREZEN ČAS ZA ODKUP LESA ZA DRVA

KOČEVJE, 2. februar 2024 - Že od nekdaj velja, da je najboljši čas za sečnjo za drva takrat, ko les vsebuje najmanj vode, to pa je decembra in januarja. Sušenje bo namreč krajše, če bo imel sveže posekan les manj vode. Če se še niste oskrbeli z lesom za drva za prihodnjo kurilno sezono, vam ga po konkurenčni ceni ponujamo tudi pri podjetju SiDG.

PROJEKT LIFE RESTORE FOR MURA-DRAVA-DANUBE RIVERS

Po uspešno zaključenem projektu Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Projekt Natura Mura se je SiDG priključil projektu LIFE RESTORE for MDD. Gre za mednarodni projekt na območju Biosfernega območja petih držav, ki vključuje porečja Mure, Drave in Donave. Vloga SiDG je ključna pri izvajanju aktivnosti obnove poplavnih gozdov z zasaditvijo avtohtonih, rastišču primernih drevesnih vrst ob reki Muri.

VABLJENI K BRANJU NOVE KORENINEKOČEVJE, marec 2024 – Izšla je nova številka našega glasila Korenina, ki ponuja veliko zanimivega branja. Med drugim analiziramo, kaj je razlog za številne nerealizirane odločbe za redno sečnjo, in predstavljamo uspešnega poslovnega partnerja Žago Dolenc, ki letno predela od 12 do 15 tisoč kubikov hlodovine. Tokratna Korenina je posebna tudi po tem, da smo nakladno povečali iz 800 na 1.200 izvodov, s čimer nadaljujemo z ambicioznimi načrti širitve kroga bralcev.

Obvestilo o poskusu goljufije / notice of attempted fraud

V zadnjih mesecih smo bili v SiDG štirikrat priča poskusu prevare kupcev lesa iz tujine, in sicer pod pretvezo, da je bil les kupljen na dražbah od SiDG, potem pa je bil ta domnevno prodan različnim kupcem, ki so deloma ali v celoti plačali kupnino za les. Ti kupci so nato v dobri veri organizirali kontejnerski odvoz lesa iz skladišča SiDG, kar smo preprečili. SiDG z domnevnim storilcem goljufije ni nikoli posloval, zato potencialne kupce opozarjamo na možnost prevare.