Kočevje, 11. junija 2024 – Družba SiDG je danes objavila Razpis za podelitev štipendij dijakom za šolsko leto 2024/2025. Štipendije bodo podeljene petim dijakom srednjega poklicnega izobraževanja, smer gozdarstvo, za poklic gozdar. Razpis je odprt do 13. septembra 2024. Višina mesečne štipendije znaša 300 EUR, kar je 168 EUR več kot lani.

 

Pravico do štipendije lahko uveljavljajo dijaki srednjega poklicnega izobraževanja, smer gozdarstvo za poklic gozdar, ki so državljani Republike Slovenije, so prvič vpisani v letnik, ki v času šolanja niso redno zaposleni oziroma ne prejemajo druge kadrovske štipendije in ki se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje na družbi SiDG za najmanj toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje.

 

Vse podrobnejše informacije glede oddaje prijave za štipendijo najdete v Razpisu, ki je skupaj z vlogo za dodelitev štipendije za šolsko leto 2024/2025 dostopen na spletni strani družbe na naslovu: https://www.sidg.si/index.php/o-sidg/stipendiranje.

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pišete na Oddelek za kadre, na e-poštni naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Na SiDG v skladu s ciljem glede podpiranja nadarjenih in perspektivnih posameznikov v dejavnosti gozdarstva trenutno štipendiramo šest izbranih štipendistov. Med njimi en dijak obiskuje srednjo poklicno šolo, dva pa se izobražujeta na srednji strokovni šoli. Poleg tega se eden izmed štipendistov izobražuje na višji strokovni šoli, eden se posveča visokošolskemu izobraževanju na prvi bolonjski stopnji, medtem ko drugi sledi visokošolskemu izobraževanju na drugi bolonjski stopnji. Vsi štipendisti se izobražujejo na področju gozdarstva, kar odraža osnovno dejavnost naše družbe. Za šolsko leto 2024/2025 smo sprejeli odločitev o razpisu petih štipendij, ki bodo izključno namenjene dijakom srednjega poklicnega izobraževanja, smeri gozdar. Razpisi za ostale izobraževalne programe ne bodo na voljo.