Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javno zbiranje ponudb za prodajo SZ parc. št. 983/2 k.o. Ždinja vas 20.01.2020 20.02.2020 do 23:59.ure
Javno zbiranje ponudb za prodajo SZ parc. št. 983/1 k.o. Ždinja vas 20.01.2020 20.02.2020 do 23:59.ure
       

Zapadla javna zbiranja ponudb najdete v arhivu javnih zbiranj ponudb za prodajo stavbnih zemljišč.