Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na delu zemljišča s parc. št. 354/19, k.o. 389 Nova vas pri Ptuju 05.06.2023 22.06.2023 do 23:59.ure
       

Zapadla javna zbiranja ponudb najdete v arhivu javnih zbiranj ponudb za prodajo stavbnih zemljišč.