Kočevje, 19. november 2020 - Na podlagi določil Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2016) in Pravil o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov št. 34000-5/2020/4, ki jih je dne 20. 8. 2020 sprejela Vlada Republike Slovenije, družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., objavlja javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije.

Letne količine gozdnih lesnih sortimetov, ki so predmet razpisa, znašajo 888.400 m3 (385.900 m3 iglavcev in 502.500 m3 listavcev). Pogodbe se bodo sklepale za obdobje dveh let. Razpis je namenjen predelovalcem gozdnih lesnih sortimentov.

Razpisna dokumentacija javnega razpisa z vsemi pogoji za sodelovanje in informacijami o razpisu je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., in sicer TUKAJ.