Poslovni prihodki skupaj € 25.717.217
Poslovni odhodki skupaj € 19.216.994
Dobiček pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki (EBITDA) € 6.542.0490
Poslovni izid poslovanja (EBIT) € 6.500.223
Dobiček pred davki (EBT) € 6.515.966
Količina poseka/prodaje 530.422 m3
Prodaja GLS € 25.260.237
EBITDA marža 25%
Stroški dela v odhodkih 12%
Stroški storitve sečnje in spravila € 10.160.9210
Stroški storitve sečnje in spravila / odhodki 53%
Stroški storitve sečnje in spravila / prihodki 40%
Kratkoročne poslovne terjatve € 7.679.597
Kratkoročne poslovne obveznosti € 7.731.587
Končno stanje € 17.656.735
Denarni izid v obdobju € -2.343.265
Začetno stanje € 20.000.000
Št. zaposlenih os. 161
Investicije € 663.874