Člani nadzornega sveta družbe SiDG, ki so predstavniki ustanoviteljice Republike Slovenije in jih imenuje Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe za obdobje štirih let, so:

 

Nadzorni svet SiDG je na svoji 13. redni seji 5. 5. 2020 za predsednika izvolil mag. Andreja Rihterja.

 

Svet delavcev družbe je 23. 9. 2020 za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, izvolil naslednje tri člane:

 

V skladu s 15. členom zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije nadzorni svet SiDG sestavlja osem članov oziroma članic, od teh pet predstavnikov Republike Slovenije kot ustanoviteljice SiDG in trije predstavniki delavcev SiDG.