Foto: Boris Rantaša, ZGS

12. septembra je v Radljah ob Dravi potekala slavnostna otvoritev jubilejnega srečanja ob 30-letnici Pro Silve, ki se je neuradno začelo že dan prej s postavitvijo temeljnega kamna Centra za sonaravno gospodarjenje z gozdovi.

Celotno srečanje je zaznamovalo povezovanje in sodelovanje, ne samo med Pro Silvo, Pahernikovo ustanovo in lokalno skupnostjo, ampak tudi z drugimi institucijami. Posebej sta bila izpostavljena dva prisotna ustanovna člana Bela Varga z Madžarske in Hubert Dolinšek s Slovenije. Posebna zahvala je bila namenjena tudi vsem sodelujočim organizacijam pri izvedbi srečanja: ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvu za kulturo, Občini Radlje ob Dravi, Pahernikovi ustanovi, Zavodu za gozdove Slovenije, Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Gozdarskemu inštitut Slovenije, družbi Slovenski državni gozdovi, Mestni občini Celje, Občini Ribnica na Pohorju in Zavodu RS za varstvo narave.

Na otvoritvi je prisotne najprej nagovoril predsednik Pro Silva dr. Eckart Senitza: »Ponosen sem, da sem danes v Sloveniji, kjer se je začela oblikovati ideja o ustanovitvi združenja in je tradicija sonaravnega gospodarjenja z gozdom še danes pomemben del lokalne skupnosti in nacionalne zakonodaje.«

Udeležence konference je posebej pozdravila tudi dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka na ministrstvu za kulturo: »Pomemben del našega delovanja je povezan tudi z varovanjem z naše dediščine in v ponos nam je bilo, da smo lahko sodelovali pri postavitvi razstave, ki Slovenijo in slovenske gozdarje postavlja v sam vrh sonaravnega gospodarjenja z gozdom.« Uradni del nagovorov je zaključil Damjan Stanonik, državni sekretar ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je poudaril: »Velik izziv za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi je tudi iskanje širšega trajnostnega ravnotežja med številnimi interesi v gozdu, na primer med obiskovalci in lastniki gozdov. Oblikovati bo potrebno specifične pristope sonaravnega gospodarjenja z gozdovi tudi za socialne in ekološke funkcije gozdov.« 

V dvorani srečanja je bila postavljena tudi mednarodna razstava »Tripe Wood«, ki predstavlja dobre prakse kulture lesene gradnje v alpskem  prostoru in je namenjena promociji kakovostne lesene gradnje, saj prikazuje različnost uporabnosti stavb oziroma objektov iz lesa.