V skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije SiDG objavlja količino in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

 

Leto 2021: 

  • V januarju, februarju, marcu in aprilu realizacije z naslova koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije ni bilo.