Kočevje, 24.november 2022 - Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o, (SiDG) organizira novo neposredno prodajo lesa iglavcev in listavcev, ki je namenjen proizvodnji najkakovostnejšega furnirja, pohištva, glasbil in drugih posebnih proizvodov. Na voljo bo okrog 620 m3 vrednejše hlodovine različnih drevesnih vrst. Licitacija vrednejših sortimentov bo potekala dne 6. decembra 2022 ob 10. uri v začasnih prostorih SiDG, d. o. o., Reška cesta 14, 1330 Kočevje.

 

Ogled hlodovine za zainteresirane kupce bo mogoč od 25. novembra 2022 do 5. decembra 2022, vsak dan(tudi med vikendom) med 8.00 in 16.00 uro, in sicer na treh lokacijah:

  • Skladišče GLS Snežnik, Kočevska Reka 1b, 1338 Kočevska Reka
  • Skladišče GLS Straža, Na žago 6, 8351 Straža pri Novem mestu
  • Skladišče GLS Limbuš, Limbuško nabrežje 15, 2000 Maribor.

 

Več informacij je razvidnih iz priložene razpisne dokumentacije s prilogami. Na spletni strani SiDG bo od 25. novembra, ko se začnejo ogledi razstavljene hlodovine, objavljen tudi katalog gozdnih lesnih sortimentov, ki bodo na voljo kupcem.

 

VEČ…

 

                                           Avtor: Rudi Kovač

 

                                           Avtor: Rudi Kovač

 

                                           Avtor: Rudi Kovač

 

                                           Avtor: Rudi Kovač

 

Zapadle licitacije vrednejših sortimentov najdete v arhivu licitacij.