Za izvajanje operativnih nalog s področja gozdarstva je družba organizirana teritorialno, tako da pokriva območje celotne Slovenije. Deluje v okviru 4 poslovnih enot:

  • Poslovna enota Kočevje,
  • Poslovna enota Ljubljana,
  • Poslovna enota Maribor in
  • Poslovna enota Postojna,

ki se nadalje delijo na operativne enote, glede na razporejenost in velikost kompleksov gozdov, s katerimi družba gospodari. Trenutno je vzpostavljenih 27 operativnih enot.

 

Sedeži poslovnih oziroma operativnih enot se nahajajo na 13 različnih lokacijah po Sloveniji, in sicer v Kočevju, kjer je tudi sedež družbe, v Brežicah, Semiču, Trzinu, Naklem, Limbušu, Šentjurju, na Ptuju, v Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Postojni, Idriji in Tolminu.

 

Bilten SiDG s poslovnimi enotami in organizacijskimi enotami   

 

Poslovne enote

PoslovneEnote

Operativne enote

OperativneEnote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE Kočevje

PEKocevje

PE Ljubljana

PELjubljana

PE Maribor

PEMaribor

PE Postojna

PEPostojna