Da bi zaščitili nebrzdano sečnjo v gozdovih tropov se je rodila ideja certificiranja. Preko pridobljenega certifikata gozdni posestnik kupcem zagotavlja, da pri svojem gospodarjenju varuje vodne vire, biodiverziteto, gozdna tla, spoštuje pravice delavcev in ostale pravice, ki so mednarodno priznane in določene. Cilj certificiranja gozdov je kupcem zagotovi, da lesni proizvodi, ki jih kupujejo, izvirajo iz neodvisno certificiranih gozdov, gospodarjenih po načelu trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti. Prav tako pridobljeni certifikat podjetju zagotavlja boljši položaj na trgu. Verodostojnost certificiranja je dosežena tako, da so standardi mednarodno uporabni in sprejemljivi v državah z različnimi ekološkimi, kulturnimi in ekonomskimi razmerami.

V Evropi delujeta dve certifikacijski shemi: FSC (Forest Stewardship  Council, Svet za nadzor gozdov) in PEFC (Pan European Forest Certification, Vseevropska gozdna certifikacija). FSC je neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija, ki promovira trajnostno (odgovorno) gospodarjenje z gozdovi. Ustanovljena je bila leta 1993 kot odgovor na problematiko izkoriščanja gozdov predvsem v Južni Ameriki in Afriki. Program za potrjevanje certificiranja gozdov (PEFC) je prav tako mednarodna, neprofitna, nevladna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Sistem PEFC je bil ustanovljen leta 1999 in je najprimernejši za male lastnike gozdov.

Slovenski državni gozdovi so vključeni tako v sistem FSC kot PEFC certificiranja. Državnim gozdovom je bil FSC certifikat (SA- FM/COC-001663) podeljen 26. marca 2007, PEFC certifikat  (PEFC/27-21-01-1117) pa 29.11.2017. Vseh FSC certificiranih gozdnih površin v svetu je 200 mio. ha, PEFC certificiranih gozdnih površin pa 313 mio. ha. Poleg državnih gozdov je v sklopu FSC SiDG sheme certificiranih tudi 30.000 ha zasebnih gozdov in 60 lesno predelovalnih podjetij.

 

Certifikat FSC

 

Certifikat PEFC