Vlada Republike Slovenije je kot skupščina družbe na svoji 85. redni seji, dne 20. 4. 2016, za čas do imenovanja poslovodstva oziroma največ do 3. 3. 2017, imenovala dva poslovna pooblaščenca družbe, in sicer:

  • Boruta Meha za poslovnega pooblaščenca, odgovornega za področje financ, računovodstva in kontrolinga ter
  • Zlatka Ficka za poslovnega pooblaščenca, odgovornega za področje gozdarstva in lesarstva.

Sklep o imenovanju je stopil v veljavo 21. 4. 2016.

Nadzorni svet družbe je s poslovnim pooblaščencem, g. Zlatkom Fickom, dogovoril podaljšanje njegovega mandata, in sicer do imenovanja novega poslovodstva oziroma najdlje do 30. 6. 2017. G. Borut Meh pa je s 3. 3. 2017 svoje delo poslovnega pooblaščenca za področje financ, računovodstva in kontrolinga, zaradi osebnih razlogov zaključil.

Na 120. dopisni seji Vlade Republike Slovenije, dne 29. 4. 2016, pa je bil z dnem 30. 4. 2016 za vršilca dolžnosti poslovodstva družbe imenovan Miha Marenče, in sicer za čas do imenovanja poslovodstva oziroma največ za eno leto.

 

Miha Marenče, vršilec dolžnosti poslovodstva