AKCIJA "Pomladimo gozdove"


Vetrolom decembra 2017 je poškodoval skoraj 3 milijone m3 dreves. Žledolom leta 2014 jih je poškodoval preko 9 milijonov m3. Namnožitev podlubnikov v letih 2015 do 2017 je zahtevala še dodatnih 4,5 milijonov m3 lesa.

Čas je, da pomagamo slovenskemu gozdu! Več o akciji "Pomladimo gozdove" ...


 

Spremembe in dopolnitve Pravil o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov

Ljubljana, 13. september 2018 – Vlada Republike Slovenije je v torek, 11. 9. 2018, na svoji 274. dopisni seji sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov.

Poziv k sodelovanju na 34. javni dražbi za prodajo lesa

Kočevje, 21. september 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnjima štiriintrideseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Javno zbiranje ponudb za prodajo osnovnega sredstva

Kočevje, 31. avgust 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo osnovnega sredstva. V prodaji sta dve tovorni vozili, javno zbiranje ponudb pa bo v petek, 7.9..2018 ob 9:00 na sedežu prodajalca.

Izšla je nova številka internega glasila SiDG, Korenina

Kočevje, 19. september 2018 – Izšla je septembrska števila internega glasila SiDG, Korenina. V novi številki preberite o poslovanju družbe v letošnjem prvem polletju, vplivu podnebnih sprememb na gozdove in še marsičem drugem.

Pišite nam