Javna dražba za prodajo lesa iz državnih gozdov 3/2019

Kočevje, 18. januar 2019 – SiDG vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji tretji javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Predmet javne dražbe je hlodovina iglavcev v skupni izmeri nekaj manj kot 10.000 kubičnih metrov v sedmih sklopih. Javna dražba bo potekala v četrtek, 24.01.2019 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi na Rožni ulici v Kočevju.


SiDG v projekt obnove baze 20

Dolenjske Toplice, 13. novembra 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je v letošnjem letu pričela s prvimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na Bazi 20, kulturnem spomeniku državnega pomena. S tem se je začel dolgoročni projekt ohranitve in promocije Baze 20, ki ga bo SiDG izvajal skupaj z Občino Dolenjske Toplice in Dolenjskim muzejem.

2. in 1. javna dražba za prodajo lesa

Kočevje, 11. januar 2019 – SiDG vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji drugi javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet javnega poziva je osem sklopov, hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri malo manj kot 17.800 kubičnih metrov, dražba pa bo potekala 17.01.2019 ob 10. uri.

Posledice vetroloma v državnih gozdovih

Črna na Koroškem, 5. novembra 2018 - Močan veter, ki je oktobra prizadel tudi gozdove, je v državnih gozdovih, s katerimi gospodari družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ponovno povzročil precejšnjo škodo. Po prvih ocenah družbe SiDG v državnih gozdovih obseg poškodovanosti znaša približno 100.000 m3, sanacija pa je z odpiranjem gozdnih cest že stekla.

Izvajanje sečnje nad hotelom Slatina

Rogaška Slatina, 16. januar 2019 - V Rogaški Slatini bomo predvidoma v torek, 22. januarja, pričeli z izvajanjem sečnje in spravila lesa na območju zdraviliškega gozda nad Hotelom Slatina. Dela bodo zaključena do konca meseca, potek pa bo odvisen tudi od morebitnih snežnih padavin. Gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije so tako za posek označili 68 dreves.

Pišite nam