Proizvodnja lesnih sekancev v Sloveniji

Tekst: dr. Nike Krajnc, Tina Jemec, Darja Stare; Gozdarski inštitut Slovenije

Kočevje, 11. februar 2019 - Lesna goriva v Sloveniji ostajajo pomemben vir energije predvsem v gospodinjstvih. Na podeželju še vedno prevladujejo drva, v urbanih naseljih se vse bolj uveljavljajo lesni peleti, sekanci pa ostajajo pomemben energent predvsem v manjših pa tudi večjih sistemih daljinskega ogrevanja in sistemih sočasne proizvodnje elektrike in toplote.


Mobilni geomehanski laboratorij SiDG

Tekst: dr. Robert Robek
Kočevje, 11. februar 2019 - Gozdno gradbeništvo je ena od jedrnih gozdarskih dejavnosti, a za graditev in vzdrževanje zahtevnejših objektov zahteva posebna znanja in opremo. S podporo poslovodstva SiDG je oddelek za gozdno gradbeništvo zadolžil terensko vozilo Toyota Hilux in ga po lastnih načrtih nadgradil v mobilni geomehanski laboratorij.

5. javna dražba za prodajo lesa

Kočevje, 6. februar 2019 – SiDG vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji 5. javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov. Predmet javne dražbe je hlodovina iglavcev v skupni izmeri nekaj manj kot 8.650 kubičnih metrov. Javna dražba bo potekala v torek, 12.02.2019 s pričetkom ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe v Kočevju.

Posledice vetroloma v državnih gozdovih

Črna na Koroškem, 5. novembra 2018 - Močan veter, ki je oktobra prizadel tudi gozdove, je v državnih gozdovih, s katerimi gospodari družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ponovno povzročil precejšnjo škodo. Po prvih ocenah družbe SiDG v državnih gozdovih obseg poškodovanosti znaša približno 100.000 m3, sanacija pa je z odpiranjem gozdnih cest že stekla.

Javna objava pred. prodaje za leto 2019

Kočevje, 4. februar 2019 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. v skladu s predpisi javno objavlja predviden obseg prodaje gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov v letu 2019. Od predvidene količine GLS za prodajo v letu 2019 ima družba SiDG za pretežen del (1,2 mio m3) že sklenjene pogodbe s kupci oziroma predelovalci lesa.

Pišite nam