Poziv k sodelovanju na 21. letošnji javni dražbi za prodajo lesa

Kočevje, 20. julij 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji enaindvajseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Javna dražba za prodajo hlodovine iglavcev bo potekala v sredo, 26.07.2018 s pričetkom ob 10.00 uri. Predmet javne dražbe je hlodovina iglavcev (smreka, jelka) v skupni izmeri 538,90 m3, ki se nahaja na lokaciji- začasno skladišče ob gozdni, cesti na območju GGO Kočevje.

Poziv k sodelovanju na 20. letošnji javni dražbi za prodajo lesa

Kočevje, 13. julij 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji dvajseti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Poziv k sodelovanju na 19. letošnji javni dražbi za prodajo lesa

Kočevje, 06. julij 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji devetnajsti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Izvajanje sanitarne sečnje na območju Uršlje gore

Slovenj Gradec, 16. julij 2018 – Na širšem območju Uršlje gore je družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. pričela izvajati dela sanitarne sečnje in spravila lesa, ki bodo trajala predvidoma do konca tega leta.

Poziv za sklenitev dodatka k dolgoročni pogodbi o prodaji GLS

Kočevje, 06. julij 2018 – SiDG objavlja poziv kupcem, ki imajo sklenjeno dolgoročno pogodbo o prodaji gozdno lesnih sortimentov in so upravičeni za sklepanje dodatka k dolgoročni pogodbi, da podajo vlogo.

Pišite nam