Gradnja ali sečnja?

Vsaka izvedba novih gradbenih infrastrukturnih projektov v gozdnem prostoru zahteva tudi sečnjo drevja ter odstranitev gozdnih lesnih sortimentov in sečnih ostankov. To pa v razmerah izvajanja del po poti javnih naročil ni lahka naloga - ne za investitorja, še manj za izvajalce.

Oddelek za gozdno gradbeništvo po enem letu preučevanja nastalih problemov, začenja v letošnjem letu po usmeritvah oddelka za javna naročila objavljati javna naročila investicijskih gradenj z vključeno izvedbo sečnje.

Predstavitev rezultatov razpisa za sklepanje dolgoročnih pogodb

Postojna, 02. marca 2018 – Mejnik v poslovanju SiDG: Slovenski državni gozdovi d.o.o. s prvimi petimi predelovalci lesa podpisali dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sortimentov.

Poziv k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov

Kočevje, 19. februar 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji četrti in peti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Poziv k sodelovanju na javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov

Kočevje, 16. marec 2018 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) vse zainteresirane kupce poziva k sodelovanju na letošnji šesti javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Nenavadna gradnja po trasi gozdne ceste v državnih gozdovih

V oddelku za gozdno gradbeništvo smo v letu 2017 izvajali zelo 'negozdarski' gradbeni projekt. Investitor je po naših usmeritvah vgradil v cestišče visokotlačni plinovod.

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam