Eden od ciljev SiDG je tudi vzpodbuditi delovanje primarne lesne industrije v Sloveniji in v tem okviru družba lahko:

  • organizira centre za zbiranje oziroma predelavo lesa ter
  • ustvarja pogoje za vzpostavljanje in razvoj gozdno-lesnih verig s čim višjo dodano vrednostjo.

 

Aktivnosti družbe so v prvi vrsti usmerjene v optimiziranje izvajanja del in nalog s področja osrednje dejavnosti družbe - gozdarstva. Vsekakor pa bo družba SiDG v bodoče svoje aktivnosti usmerila tudi v realizacijo ciljev s področja lesarstva.

 

 

 

 

 

 

NAJBOLJ ISKANO...

SPOROČILA ZA JAVNOST

JAVNA NAROČILA

KONTAKTNI PODATKI

GALERIJA