Organizacijska struktura SiDG je členjena po temeljnih dejavnostih družbe, v okviru katerih ključna področja predstavljajo služba za gozdarstvo, služba prodaje in logistike ter služba za lesarstvo. Spremljajoča, podporna delovna področja so organizirana v okviru službe za finance, računovodstvo in kontroling oziroma splošnih služb. V okviru slednje je vzpostavljen tudi oddelek za upravljanje nepremičnin in kartografija.

Vrh organizacijske strukture predstavlja poslovodstvo, v okviru katerega se izvaja še korporativno komuniciranje. Notranja revizija je neposredno podrejena poslovodstvu, vendar njen status urejajo standardi revidiranja.

 

Organizacijska struktura družbe - organigram

 

Teritorialna organiziranost Službe za gozdarstvo - interaktivni zemljevid

 

 

 

 

 

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam