Organizacijska struktura SiDG je členjena po temeljnih dejavnostih družbe, v okviru katerih ključna področja predstavljajo služba za gozdarstvo, služba prodaje in logistike ter služba za lesarstvo. Spremljajoča, podporna delovna področja so organizirana v okviru službe za finance, računovodstvo in kontroling oziroma splošnih služb. V okviru slednje je vzpostavljen tudi oddelek za upravljanje nepremičnin in kartografija.

Vrh organizacijske strukture predstavlja poslovodstvo, v okviru katerega se izvaja še korporativno komuniciranje. Notranja revizija je neposredno podrejena poslovodstvu, vendar njen status urejajo standardi revidiranja.

 

Organizacijska struktura družbe - organigram

 

Teritorialna organiziranost Službe za gozdarstvo - interaktivni zemljevid

 

 

 

 

 

 

NAJBOLJ ISKANO...

SPOROČILA ZA JAVNOST

JAVNA NAROČILA

KONTAKTNI PODATKI

GALERIJA