V okviru gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije družba SiDG opravlja zlasti spodaj opisane dejavnosti.

 

IZVAJANJE VSEH POTREBNIH IN NAČRTOVANIH DEL V GOZDOVIH:

• izvajanje sečnje in spravila lesa iz državnih gozdov,

• prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov,

• gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture (razen vzdrževanja gozdnih cest),

• izvajanje gojitvenih in varstvenih del ter drugih del za zagotavljanje vseh funkcij gozdov.

 

PRODAJA:

• prodajo lesa in gozdnih lesnih sortimentov,

• pridobivanje in prodajo gozdnih dobrin.

 

PRIMARNA PREDELAVA LESA IN LESNI CENTRI:

• organiziranje centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa,

• vzpostavljanje in razvoj gozdno-lesnih verig.

 

RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI:

• izvajanje prometa z gozdovi (nakup, prodaja, menjava, razdružitve) in neodplačnih prenosov lastništva gozdov,

• ustanovitev služnosti, pravic stvarnega bremena in stavbnih pravic na državnih gozdovih,

• izdajo soglasij za oddajanje državnih gozdov oziroma objektov v njem v najem (npr. za namene prireditev).

 

CERTIFICIRANJE

 

SODELOVANJE V EUSTAFOR

 

NAJBOLJ ISKANO...

SPOROČILA ZA JAVNOST

JAVNA NAROČILA

KONTAKTNI PODATKI

GALERIJA