Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. je kot naročnik na področju javnega naročanja zavezana oddajati javna naročila v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje. Zainteresiranim ponudnikom (izvajalcem in dobaviteljem) so zaradi zagotavljanja načela transparentnosti na tem spletnem mestu na voljo podatki o aktualnih javnih naročilih in razpisna dokumentacija za aktualna javna naročila, ki je objavljena tudi na skupnem portalu javnega naročanja www.enarocanje.si.

Na tem spletnem portalu so vsem zainteresiranim kupcem gozdnih lesnih sortimentov kot tudi kupcem stavbnih zemljišč dostopne tudi vse aktualne javne objave in razpisi - od javnih dražb in javnih pozivov, do javnih zbiranj ponudb.

Shranjeni in dostopni so tudi podatki o že zaključenih postopkih (arhiv).

Za dodatne informacije v zvezi s konkretnimi postopki se morajo zainteresirani ponudniki oziroma kupci obrniti na naslov, naveden v vsakokratni razpisni dokumentaciji.

 

 

 

 

 

Javna naročila

Aktualna javna naročila za izvajalce.

Sporočila za javnost

Medijske objave družbe SiDG.

Galerija

Objave medijskih datotek družbe SiDG.

Javne dražbe GLS

Javne dražbe gozdno lesnih sortimentov.

Kontaktni podatki

Kontakt za stranke.

Pišite nam