V okviru gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije, družba tudi razpolaga in upravlja z gozdom v smislu urejanja lastniških, stvarnih, upravljavskih in drugih pravic na nepremičninah, s katerimi gospodari. V ta namen opravlja zlasti naslednje naloge:

  • izvajanje prometa z gozdovi (nakup, prodaja, menjava, razdružitve) in neodplačnih prenosov lastništva gozdov,
  • ustanavljanje služnosti, pravic stvarnega bremena in stavbnih pravic na državnih gozdovih,
  • izdajanje soglasij za oddajanje državnih gozdov oziroma objektov v njem v najem (npr. za namene prireditev).

 

Javna prodaja/menjava stavbnih zemljišč

SiDG izvaja postopke prodaj oziroma menjav državnih gozdov, ki se jim spremeni namenska raba v stavbno zemljišče, na podlagi ene izmed naslednjih metod:

 

NAJBOLJ ISKANO...

SPOROČILA ZA JAVNOST

JAVNA NAROČILA

KONTAKTNI PODATKI

GALERIJA