Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija Vprašanja & odgovori
Faktorji za prilagoditev cen na osnovi avstrijskega statističnega urada po posameznih sortimentih in drevesnih vrstah

.


Zapadle prodaje GLS z javnimi razpisi za sklepanje dolgoročnih pogodb najdete arhivu.