Edini lastnik SiDG je Republika Slovenija. Naloge in pristojnosti skupščine izvršuje Vlada Republike Slovenije.